Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1104 (2010-2011)
Innlevert: 22.03.2011
Sendt: 22.03.2011
Besvart: 31.03.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Narvik kommune er på Robek-listen. Hålogalandsbrua skal bygges og kommunen er gjort kjent med at de kan regne med å måtte gi en garanti for 500 millioner kroner.
Vil Narvik kommune kunne gi en slik garanti, når man er på Robek-listen?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er kommunestyret i den enkelte kommune som selv vedtar å stille garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen selv. Kommunale vedtak om garantier over 500 000 kroner skal godkjennes av fylkesmannen, uavhengig av om kommunene er i ROBEK eller ikke. At kommunen er i ROBEK er ikke til hinder for at en kommune kan garantere for andres forpliktelser.

Det er fylkesmannen som skal godkjenne et eventuelt vedtak om garanti gjort av kommunestyret. Fylkesmannen vil måtte vurdere et eventuelt vedtak om garantistillelse ut fra blant annet formålets risiko og kommunens økonomiske evne til å bære et eventuelt tap.