Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1060 (2010-2011)
Innlevert: 14.03.2011
Sendt: 15.03.2011
Besvart: 24.03.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Krigsseilerne gjorde en stor innsats under krigen. Fra 1939 til 1940 var Norge nøytrale, perioden kalles for den glemte krigen. Ifølge Sjøfartsfilm og innlegg i Vårt Land den 2.12.2010 lærer ikke elevene om den innsatsen som de om lag 400 norske sjøfolkene gjorde, selv om de ofret sine liv for landet i denne perioden.
Synes statsråden at Norge som nasjon og som ansvarlig for at elevene også skal bli kjent med krigsseilernes historie både før og etter 1940 ivaretas godt nok, eller vil hun sørge for at de blir det?

Begrunnelse

Den norske skole er ansvarlig for å formidle og undervise om vår historie. Å ha kunnskap om landets historie og egen identitet er en viktig forutsetning for å forstå både egen og andres kultur.
Krigen og dens hendelser er en viktig del av Norges historie og dermed er det viktig at kommende generasjoner får god innsikt og kunnskap om den innsats som også den norske handelsflåten og krigsseilerne sto for.
Den glemte perioden bærer visstnok navnet med rette. I våre historiebøker oppgis det at 9. april 1940 som dato for den første som falt for Norge. De 377 sjøfolkene som mistet livet før Norge ble okkupert 9. april nevnes ikke.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til spørsmål fra representanten Bente Thorsen om krigsseilernes innsats under krigen er omtalt i skolens læreplaner.

Historiefaget i videregående opplæring inneholder kompetansemål der elevene blant annet skal drøfte virkninger av de to verdenskrigene. Her vil krigsseilernes innsats ha en naturlig plass. I grunnskolen er det ikke tilsvarende mål som peker på verdenskrigene, men elevene skal etter 10.trinn lage spørsmål om sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og frem til vår tid. Her vil det være nærliggende å legge inn forhold knyttet til verdenskrigene.

Kompetansemålene for de enkelte delene av læreplanen er brede, og enkelthendelser eller personer omtales derfor som regel ikke eksplisitt. Det lokale arbeidet med læreplanene, som også omfatter den enkelte lærers forberedelse til undervisningen, gir imidlertid rom for å utdype bestemte historiske hendelser.

Kunnskap om Norges historie og egen identitet er, som representanten skriver, en forutsetning for å forstå egen og andres kultur. Læreplanene legger til rette for å integrere epoken hvor krigsseilerne gjorde en stor innsats, men krigsseilerne er ikke spesifikt nevnt i læreplanene.