Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1066 (2010-2011)
Innlevert: 15.03.2011
Sendt: 16.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Takker for statsrådens svar på mitt skriftlige spørsmål Dokument nr. 15:895 (2010-2011) angående brutto bompengeinntekter, bompengeselskapenes driftskostnader og netto finanskostnader samt netto bompengeinntekter i perioden 1990-2009.
Hvor mye bompengegjeld var det i hvert enkelt bompengeprosjekt i 2009, hva er de respektive bompengetakstene fordelt på riksveisstrekningene, og hvilke fremskrivninger er gjort på de aktuelle prosjektene for perioden 2010-2019?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Vedlagte tabell viser bompengeprosjektenes gjeld pr. 31.12.2009. Tabellen viser videre bompengetakster for lette biler pr. 10.03.2011. Takstene for tunge biler er som oftest det dobbelte av lettbiltaksten eller høyere. Det foreligger ingen samlet oversikt over bompengeselskapenes prognoser for gjeldsutviklingen.Vedlegg til svar:Prosjekt Lånegjeld pr. 31.12.09 (mill. kr) Bompenge-takst lette biler (kr)

E6 og E18 Østfoldpakka 6) 2 240 20 og 25

E6 Ny Svinesundforbindelse 695 20

Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse 1) 355 -

Rv 2 Kløfta - Nybakk 372 20

Hovedvegutbyggingen Oslo/Akershus 6) 850 13 og 26

E6 Gardermoen - Kolomoen 6) 1 470 13 og 16

Rv 35 Lunner - Gardermoen 89 30

Rv 23 Oslofjordforbindelsen 385 60

Rv 255 Jørstad - Segalstad bru med tilstøtende vegsystem 216 18

Rv 4 i Oppland 120 15

E18 i Vestfold 6) 2 185 10 og 30

Rv 306 Kirkebakken - Re grense 285 33

Tønsbergpakka 675 15

E18 Aust-Agderpakka 1 248 30

Rv 9 Setesdal 54 30

Listerpakken 154 25

E18 i Kristiansand 16 21

Nord-Jærenpakken 39 20

Rv 519 Finnfast med tilknytning til Talgje 550 200

T-forbindelsen 2) 0 65

Rv 45 Gjesdal 13 48

Haugalandspakken 10 12

Bergensprogrammet 1 660 15

E39 Trekantsambandet 373 85

Rv 551 Folgefonntunnelen 85 65

Rv 566 Osterøybrua 160 62

E39 på Stord 0 26

E134 Rullestadjuvet 75 40

Rv 544 Halsnøysambandet 203 100

Rv 546 Austevollsbrua 240 58

Rv 7 Hardangerbrua 2) 20 22

E16/rv 13 Vossepakken 5 40

Fv 107 Jondalstunnelen 2) 5) - 26

Kvammapakken 5) - 40

Fv 551 Løfallstand - Årsnes 2) 5) - 21

Bømlopakken 1) 5) - -

Rv 5 Fjærland - Sogndal 3) 40 -

E39 Teigen - Bogen 17 25

Rv 55 Fatlaberget 80 28

Rv 658 Ålesundtunnelene 3) 28 -

E39 Krifast 18 70

Rv 64 Atlanterhavstunnelen 628 87

Rv 653 Eiksundsambandet 129 76

Sykkylvsbrua 83 33

Rv 661 Skodjebrua 35 30

Imarsundprosjektet 227 105

Miljøpakke Trondheim 6) 7) 0 5 og 10/20

E6 Trondheim - Stjørdal 150 15

E39 Thamshavn - Øysand 5 20

Namdalsprosjektet 177 18

Rv 858 Ryaforbindelsen 1) 21 -

Hovedvegutbyggingen i Tromsø 4) 30 -

Fv 78 Toventunnelen med tilførselsveger 1) 5) - -

Vegpakke Salten Rv 17 141 20

Vegpakke Salten Rv 80 1) 187 -

E69 Fatima 45 145

Sum 16 8801) Bompengeinnkrevingen er ikke startet opp.

2) Forhåndsinnkreving av bompenger pågår.

3) Bompengeinnkrevingen er avsluttet.

4) Drivstoffavgift.

5) Første rapportering av gjeld vil være pr. 31.12.2010.

6) Flere innkrevingspunkter med ulike takster.

7) Tidsdifferensierte takser i snitt med høyest takst.