Skriftlig spørsmål fra Henning Warloe (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1068 (2010-2011)
Innlevert: 15.03.2011
Sendt: 16.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Vil kulturministeren medvirke til at staten bidrar økonomisk til kunstneren Thomas Pihls utstilling under Venezia-biennalen 2011?

Begrunnelse

Venezia-biennalen er en av verdens mest prestisjetunge og innflytelsesrike kunstfestivaler, med mer enn 400.000 besøkende. Mange land, også Norge, legger vekt på å være representert ved biennalen med sine viktigste kunstnere. Kulturdepartementet bidrar gjennom sitt tilskudd til OCA - Office for Contemporary Art - til norsk deltakelse ved Venezia-biennalen. Norge deltar ikke med egen paviljong i 2011, og OCA har valgt andre måter å profilere Norge på enn utstilling. Imidlertid er den norske kunstneren Thomas Pihl, som bor og arbeider i New York og Bergen, utvalgt av Global Art Affairs Foundation til å delta i en stor utstilling som er en del av det offisielle biennale-programmet. Til tross for at Thomas Pihl således blir den eneste norske kunstner under årets biennale, har OCA avslått søknad om å bidra økonomisk til hans utstilling. Det er også feilaktig referert i media (bl.a. i Morgenbladet) at ingen norske kunstnere deltar under årets biennale, bl.a. er kulturministerens statssekretær intervjuet på dette feilaktige grunnlag. Med den oppmerksomhet deltakende kunstnere på Venezia-biennalen får, er det uforståelig at OCA ikke finner å kunne prioritere økonomisk støtte til årets eneste norske kunstner. Bergen kommune har prisverdig nok vedtatt å støtte prosjektet, men det må først og fremst være statens ansvar å profilere norsk kunst i utlandet.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Kulturdepartementet støtter Norges offisielle deltakelse ved Venezia-biennalen gjennom årlig tilskudd til OCA, som har ansvar for å representere Norge på internasjonale biennaler.

Norske kunstnere har imidlertid anledning til å delta i Venezia-biennalen uavhengig av det offisielle norske programmet, slik tilfelle er for kunstner Thomas Pihl. Kulturdepartementet er kjent med at også andre norske kunstnere deltar i årets biennale, så Pihl er ikke den eneste. Norske kunstnere som deltar i biennalen uavhengig av det offisielle norske programmet, kan ikke regne med å få støtte fra Kulturdepartementet, ettersom departementet ikke gir støtte til enkeltprosjekter.

For øvrig er Kulturdepartementet i dialog med OCA med sikte på å avklare en del prinsipielle spørsmål knyttet til den fremtidige norske deltakelsen under Venezia-biennalen. OCAs internasjonale virksomhet vil dessuten bli belyst i den kommende stortingsmeldingen om visuell kunst.