Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1080 (2010-2011)
Innlevert: 17.03.2011
Sendt: 17.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Jeg får en del spørsmål om hvorfor ikke Forsvaret bruker mere kortreist mat ved sine kantiner. Ved å bruke mat som produseres nært forbruksstedet vil det kunne oppnås gevinst både ernæringsmessig, miljømessig og økonomisk. Samtidig vil dette bety svært mye for matprodusentene i de aktuelle geografiske områdene.
Vil statsråden vurdere en omlegging av avtalesystemet slik at også kortreist mat kan bli benyttet i Forsvaret?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Forsvaret inngikk i 2010 nye avtaler med flere leverandører av proviant. Avtalene inkluderer blant annet økologisk mat. Det er Forsvarets behov og krav til blant annet kvalitet, pris og miljø som legges til grunn for hva som kjøpes. Avtalene gjelder i to år med opsjon for forlengelse med inntil to år.

Dersom produsenter av kortreist mat ønsker å levere til Forsvaret i større grad, må de tilby sine produkter i forbindelse med utlysning av nye avtaler. Forsvaret må forholde seg til inngåtte forpliktelser, og etablering av tilleggsavtaler for kjøp av kortreist mat ville innebære brudd på gjeldende avtaler.

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift er styrende for alle anskaffelser i staten, herunder forsvarssektoren. Avtalesystemet er selvfølgelig åpent også for kjøp av kortreist mat til Forsvaret, og produsentene kan tilby sine produkter når nye anskaffelsesavtaler skal inngås.