Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1084 (2010-2011)
Innlevert: 17.03.2011
Sendt: 18.03.2011
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 25.03.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Den kjente piratmegleren Andrew Mwangura som nå besøker Bergen, påstår iflg. Dagens Næringsliv at norske bistandspenger til Somalia har gått til å trene og utstyre somaliske pirater. Norge har de siste årene gitt 200-250 mill NOK pr år i bistand til Somalia.
Er Mwanguras utsagn kjent for statsråden og sitter statsråden med kjennskap til at norske bistandsmidler til Somalia direkte eller indirekte har gått eller går til å finansiere piratvirksomhet?

Begrunnelse

Kenyaneren Andrew Mwangura har sin daglige base i Mombasa, og jobber i hovedsak med å fri gisler på kaprede skip. Han sier til DN bl.a. at norske myndigheter må jobbe mer nedenfra og opp, ikke ovenfra og ned. At myndighetene ikke bør gi penger til korrupte politikere og politistyrker som sitter på toppen i den føderale regjeringen. Han hevder at bl.a. fiskefartøyer som er gitt av Norge nå brukes av pirater til kapringer.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det vises til svar på spørsmål 1074 fra representanten Peter N. Myhre (FrP) som tar opp samme problemstilling.

Regjeringen mener at det er viktig å bidra til den internasjonale dugnaden for å stabilisere Somalia. Det er også i klar norsk egeninteresse å dempe den humanitære nøden, sjørøveriet og ikke minst den islamistiske radikaliseringen i landet, da disse igjen fører til kamphandlinger, undertrykkelse av særlig kvinner og jenter, og ikke minst til store flyktningestrømmer ut av landet.

Jeg anser derfor FNs opplæring av politirekrutter som et helt nødvendig og godt tiltak. Om lag fem prosent av vår bistand til Somalia (10,5 millioner kroner av ca. 200 millioner kroner) gikk til dette prosjektet i 2010, og som styres av UNDPs Somalia-kontor som er basert i Nairobi, Kenya. Norge har vært en av mange givere til programmet, som vi tar sikte på å støtte på samme nivå også i 2011. Vår bistand går til opplæring, uniform og annet utstyr. Våpen og ammunisjon dekkes derimot av andre givere.

Jeg har merket meg de alvorlige påstandene som kom til uttrykk under sjørøverikonferansen i Bergen i midten av mars, og de ble derfor tatt opp umiddelbart med UNDP. UNDP har på sin side avvist at politioffiserer som har fullført utdanningen, og som har krav på politilønn, har hoppet av til piratgrupper av mangel på penger. Utenriksdepartementet har heller ingen indikasjoner på et slikt fenomen. Foredragsholderen som fremførte påstandene som siteres i begrunnelsen for representantens spørsmål er blitt oppfordret til å dele sine opplysninger med FN og norske myndigheter, noe han hittil ikke har gjort.

Norsk bistand har ikke finansiert båter i Somalia i de senere år. FN har gitt fiskebåter med tilhørende redskaper til fiskere basert i Mogadishu. Slike prosjekter har som mål at fiskere holder seg til lovlig arbeid fremfor å søke seg til piratenes rekker. De aktuelle båtene skal imidlertid ikke være egnet til piratangrep på det åpne hav, og samtlige benyttes etter våre opplysninger fortsatt til fiske. Norge er imidlertid ikke en giver til dette prosjektet.

Jeg har et generelt inntrykk av at mottakerne av norsk bistand, herunder FN, er opptatt av å bevare et godt tillitsforhold til giverne og at problemer som avdekkes derfor blir formidlet til oss raskt og ryddig. Det er samtidig på det rene at det å operere i og gi bistand til Somalia - ikke minst i det borgerkrigsherjede Mogadishu - er forbundet med betydelig usikkerhet. Som giverland må vi derfor løpende vurdere innsats, effekt og risiko i vår bistand.