Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1119 (2010-2011)
Innlevert: 24.03.2011
Sendt: 24.03.2011
Besvart: 29.03.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Ifølge Aftenposten 24. mars har fredsprisvinner Liu Xiaobo ikke vist livstegn på 5 måneder. Mange aktivister og kinesiske advokater er forsvunnet. Dette skjer samtidig med at sensuren er strammet kraftig inn. Støre sier til Aftenposten at "UD følger utviklingen nøye". Jeg mener at det er grunn til uro for Liu Xiaobo og andre som slåss for menneskerettigheter i Kina.
Hvordan vil regjeringen følge opp saken overfor kinesiske myndigheter, og vil ministeren ta initiativ til et internasjonalt press for å få frigitt Liu Xiaobo?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg vil understreke at Regjeringen deler din bekymring for utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Kina. Innstramningen som vi nå er vitne til er meget beklagelig. Regjeringen har fulgt aktivt opp Liu Xiaobos sak og har protestert overfor kinesiske myndigheter, både i forbindelse med fengslingen i desember 2008, dommen på elleve års fengsel da den ble satt året etter, og den isolering han har blitt utsatt for etter at han ble tildelt Nobels Fredspris i fjor. I likhet med flere andre land har vi oppfordret kinesiske myndigheter til å løslate Liu Xiaobo uten betingelser og oppheve hans kones husarrest.

Som jeg viste til i utenrikspolitisk redegjørelse i Stortinget i forrige måned, må vi konstatere at de politiske forbindelsene mellom Norge og Kina er satt på vent etter fredspristildelingen.

Fra norsk side har vi understreket at vi ønsker å gjenoppta og videreutvikle vårt brede samarbeid med Kina. I dette samarbeidet har menneskerettighetene en sentral plass.

Norge har hatt en formell menneskerettighetsdialog med Kina siden 1997. Dialogen er en av flere kanaler for å fremme Norges menneskerettighetssyn overfor Kina, noe jeg la vekt på i Stortinget under behandlingen av interpellasjonen om våre menneskerettighetsdialoger i februar i fjor. Vi tar også opp menneskerettighetssituasjonen i Kina og konkrete enkeltsaker i våre møter med kinesiske myndigheter. I denne forbindelse har nettopp situasjonen for menneskerettighetsforsvarere og advokater i Kina vært en prioritert sak fra norsk side, i tråd med det arbeidet vi har gjort på dette feltet innenfor FN.

Under de rådende omstendigheter har vi ikke de samme muligheter for dialog med kinesiske myndigheter som vi ellers har hatt.

Regjeringen fortsetter å følge utviklingen i Kina nøye, både i lys av landets globale betydning og innflytelse – og dette gjelder også landets menneskerettighetssituasjon. Vi er selvsagt bekymret for Liu Xiaobos situasjon og andre personer som er straffeforfulgt for sine meninger. Det er allerede et internasjonalt press for å få frigitt Liu Xiaobo, men hittil har dessverre dette presset ikke ført frem.

Derfor vil Regjeringen arbeide tett sammen med andre land som deler vår bekymring. Vi vil til enhver tid vurdere hvordan vi best kan følge opp overfor kinesiske myndigheter, enten bilateralt, multilateralt eller i samarbeid med andre land.