Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1130 (2010-2011)
Innlevert: 25.03.2011
Sendt: 28.03.2011
Besvart: 01.04.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Den amerikanske organisasjonen kahnacademy.org har startet en liten undervisningsrevolusjon i den engelsktalende verden. Deres nettsider er fulle av verktøy som gjør det mulig å lære, øve og måle progresjon hovedsaklig innen realfag. Alt er åpent og tilgjengelig for alle.
Vil statsråden ta initiativ for å få til et lignende tilbud på norsk?

Begrunnelse

www.kahnacademy.org tilbyr mer enn 2 000 videoer på ca 10 minutter som hovedsaklig tar for seg realfag, men også noen andre fag. Mer enn 40 millioner "undervisningstimer" er gjennomført via nettstedet. Mange lærere som har tatt i bruk nettstedets ressurser opplever at nettstedet tar for seg undervisningen, mens lærerne får frigjort tid til å følge elevene bedre opp. Lærerrollen blir friere og mer tilpasset den enkelte elev.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Bruk av IKT og nettbaserte undervisningsressurser er et område som er i rask utvikling som åpner mange nye muligheter i opplæringen. Senter for IKT i utdanningen skal sikre bedre bruk av IKT for økt kvalitet, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier i utdanningen. Senteret deltar i flere prosjekter om hvordan IKT kan benyttes i opplæringen.

Utdanningsdirektoratet tilbyr også nettbaserte ressurser innenfor flere satsingsområder. Det er utviklet få læringsressurser som viser faktiske undervisningssituasjoner. Innenfor vurderingsfeltet er det imidlertid laget korte filmer som viser hvordan lærerne kan forbedre sin vurderingspraksis.

De nasjonale sentrene i matematikk og naturfag har som oppgave å formidle kunnskapsbasert materiale om god praksis i realfagene som støtte for skoler og skoleeiere i hele utdanningsløpet. Sentrene skal spre erfaringer om arbeidsmåter og utvikle undervisningsressurser, i tråd med kompetansemålene i Kunnskapsløftet.

De nasjonale sentrene arbeider med utvikling av program som benyttes til utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, dokumentasjon og publisering ved forsøk og i feltarbeid. De har også vurdert mange programmer som ligger tilgjengelig innen disse fagområdene i dag og gjort disse kjent for skoler og lærere. Naturfagsenteret driver nettstedet naturfag.no for lærere som underviser i naturfag. Matematikksenteret utvikler også undervisningsressurser som er tilgjengelig på senterets hjemmeside.

Den faglige kompetansen til å vurdere kvaliteten på nettstedet kahnacademy.org ligger i Matematikksenteret og Naturfagsenteret, men opplegget kan også være av interesse for IKT senteret. Jeg vil derfor be disse sentrene vurdere om det er gode ideer å hente fra nettstedet til Kahn Academy.