Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1145 (2010-2011)
Innlevert: 29.03.2011
Sendt: 30.03.2011
Besvart: 08.04.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden redegjøre for når vi kan forvente at den nye elektroniske versjonen av Altinn II åpnes for kommersiell bruk, og kan statsråden garantere at denne elektroniske løsningen har en bedre kapasitet enn det dagens versjon av Altinn har vist seg å ha?

Begrunnelse

Utvikling av den elektroniske rapporteringsløsningen Altinn II ble bevilget 93,1 millioner kroner i forbindelse med statsbudsjettet for 2011, jf. Prop. 1 S (2010-2011)
Dagens versjon av Altinn II viste at den ikke taklet pågangen i forbindelse med utleggelsen av selvangivelsen i elektronisk versjon tirsdag 22. mars.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Ny teknisk plattform for Altinn ble levert sommeren 2010, plattformen er etter dette gradvis tatt i bruk. Det er utviklet enkelte nye tjenester på grunnlag av den nye plattformen, og de eksisterende tjenestene i Altinn er i ferd med å overføres til den nye plattformen.

Altinn er designet for å ha tilstrekkelig kapasitet. Det forhold at Altinn denne gangen ikke tålte pågangen i forbindelse med at selvangivelsen ble lagt ut, beror på at det var oppstått feil i løsningen.

Som ansvarlig for forvaltningen av Altinn gjør Brønnøysundregistrene i samarbeid med leverandørene av løsningen et stort arbeid for å klarlegge de detaljerte årsakene til at Altinn ble stengt. Dette arbeidet pågår, og alle krefter settes nå inn for å forhindre at noe lignende skjer igjen.

Den nye tekniske plattformen (Altinn II) skal ha en kapasitet som gjør at alle tjenestene som legges ut på Altinn II skal kunne brukes fullt ut tilfredsstillende.