Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1148 (2010-2011)
Innlevert: 29.03.2011
Sendt: 30.03.2011
Besvart: 01.04.2011 av justisminister Knut Storberget

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Hvor mange kriminelle har blitt sendt ut til Romania etter at avtalen i fjor høst ble inngått?

Begrunnelse

Regjeringen inngikk i fjor en avtale med Romania om soningsoverføring av rumenske statsborgere som var blitt tatt for kriminelle handlinger i Norge. Justisministeren har selv uttalt viktigheten av å få slike avtaler fort på plass slik at nytt regelverk kan praktiseres. Flere andre land er aktuelle for en slik avtale, derfor er det er viktig at Norge faktisk kan effektuere avtalene kjapt når disse er inngått.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Den bilaterale soningsoverføringsavtalen mellom Norge og Romania ble undertegnet 20. september 2010. Fra norsk side ble avtalen undertegnet med forbehold om Stortingets samtykke da det er nødvendig med lovendring for å kunne sette avtalen i kraft.

Proposisjon med forslag til de nødvendige lovendringer og anmodning om Stortingets samtykke til å ratifisere avtalen blir fremmet for Stortinget 1. april.

Romania har foreløpig heller ikke ratifisert avtalen.

Siden de nødvendige lovendringer ennå ikke er vedtatt er det forløping ingen rumenere som er overført til hjemlandet etter den nye avtalen. I 2010 ble det overført to rumenske statsborgere til Romania i medhold av dagens regler for soningsoverføring som er nedfelt i den Europeiske overføringskonvensjonen med tilleggsprotokoll.