Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1166 (2010-2011)
Innlevert: 04.04.2011
Sendt: 05.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil justisministeren gripe inn og sette en stopper for ulovlig overvåking av eksiliranere i Norge?

Begrunnelse

Det har tidligere vært kjent at mange eksiliranere som arbeider for et fritt og demokratisk Iran har vært overvåket i Norge. Dette kom på nytt for dagen sist uke da NRK avslørte at en iransk asylsøker fikk tilbud om kontanter, advokathjelp og bistand med asylsøknaden i motytelse mot å spionere på iranske opposisjonelle i Norge. Ifølge NRKs oppslag var det ingen tvil om at det var den iranske ambassaden i Norge som stod bak.
En avhoppet iransk diplomat var ifølge NRK spesielt interessant å overvåke. Den samme diplomaten bekreftet overfor NRK at Iran i Norge driver omfattende spionasje mot den iranske opposisjonen.
Denne type overvåking må etter det jeg kan se klart være i strid med norsk lov og denne type aktivitet fra iranske diplomater i Norge kan ikke være forenlig med de oppgaver de har i vårt land.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg påpeke at politiloven § 17b fastsetter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal forebygge og etterforske ulovlig etterretningsvirksomhet. Ulovlig etterretningsvirksomhet omfatter også flyktningespionasje, som er det temaet spørsmålet omhandler. Flyktningespionasje er fremmed etterretningsvirksomhet rettet mot utlendinger i Norge.

Det framgår av Politiets sikkerhetstjenestes åpne trusselvurdering for 2011, at

…enkelte stater som er kjent for å begrense sine borgeres demokratiske rettigheter, overvåker personer bosatt i Norge for å få informasjon om eksilmiljøer og regimefiendtlig aktivitet. Dette gjør de blant annet ved å infiltrere flyktning- og eksilmiljøer og å overvåke grupper og enkeltpersoner via Internett og mobiltelefon. Slik overvåkning følges i mange tilfeller av trusler eller sanksjoner mot personen det gjelder eller familien i opprinnelseslandet.”

I den grad PST og det øvrige politi avdekker slik ulovlig virksomhet vil man måtte forholde seg til Wien-konvensjonens regler for diplomaters samkvem og virke. Når diplomater utøver en virksomhet som er ulovlig kan de bli erklært uønsket i landet.

Utlendinger som har begått straffbare handlinger, og som ikke har diplomatisk immunitet i henhold til Wien-konvensjonen, kan utvises med hjemmel i utlendingsloven. Disse sakene håndteres på vanlig måte av påtalemyndigheten og utlendingsforvaltningen.