Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1179 (2010-2011)
Innlevert: 05.04.2011
Sendt: 05.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I avisene forrige uke kunne vi lese at det første av 50 nye togsett nå er på plass i landet. Situasjonen for dagens pendlere er overfylte tog med ståplass og der mange vinduer også er permanent lukket. Dette gir utfordringer for temperatur og luftkvalitet i togkupene.
Hvordan er de nye togsettene utstyrt når det gjelder muligheten til å åpne vinduer, maks antall sitte- og ståplasser i hver kupe, og hvor mange passasjerer er aircondition beregnet til?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg hadde gleden av å være med på presentasjonen av det første togsettet i Drammen mandag 28. mars. Det er flotte tog NSB nå har bestilt og jeg ser frem til at de nye togsettene starter opp i ordinær trafikk med et bedre og mer komfortabelt togtilbud til de reisende. Det er spesielt gledelig å se at NSB har lagt vekt på å gjøre togsettene universelt utformet i godt samarbeid med produsenten Stadler og de funksjons-hemmedes organisasjoner.

NSB har i bestillingen av de nye togsettene vært opptatt av et godt inneklima med normal temperatur og god luftkvalitet. NSBs nye tog leveres med airconditionanlegg. Dimensjoneringen av luftanlegget er ihht. gjeldene jernbanenorm på området, slik at effekten er tilpasset totalt antall tillatte sitte- og ståplasser. De nye togene vil derfor ha en bedre luftkvalitet enn det som er tilfellet på det eldste togmateriellet til NSB. Det blir ikke mulighet for å åpne vinduene på de nye togsettene da dette vil redusere effekten av airconditionanlegget.

Togsettene som skal benyttes på korte regionstrekninger (IC-området) har totalt 263 sitteplasser. Gjeldende krav til maksimalt antall ståplasser per kvadratmeter gjør at disse togsettene har hele 476 ståplasser. Dette høye tallet skyldes romsligere av- og påstigningsområder der også togenes bremsesystemer er dimensjonert for dette antallet passasjerer. For togene som skal benyttes på lokaltogstrekningene er tilsvarende tall 295 sitteplasser og 501 ståplasser.

Hensikten med et fremtidig bedret togtilbud med nyere materiell, økt frekvens og flere sitteplasser er blant annet at antall reisende som må stå blir redusert. NSB har så langt informert meg om at anskaffelsen går etter planen og jeg vil fortsette å følge dette arbeidet tett.