Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1183 (2010-2011)
Innlevert: 05.04.2011
Sendt: 06.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til den tragiske snøscootertragedien i Billefjord i Finnmark. Hvor dessverre tre ungdommer frøs i hjel, etter å ha blitt overrasket av uvær. I evalueringen av ulykken fremkommer det at flere av ungdommene var for dårlig kledd for å takle ekstrem vær.
Vil statsråden ta et initiativ til at skolene som i dag utfører opplæring for scootersertifikat gjennomfører obligatorisk undervisning i nødvendig utstyr, førstehjelp m.m., slik at elevene blir best mulig rustet til å kunne takle slike hendelser?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er tragisk, særlig når unge mennesker mister livet i forbindelse med bruk av motorvogn, og vi må ta den lærdom vi kan av slike hendelser for å forhindre nye ulykker.

Det er viktig å sikre at førere av beltemotorsykkel er godt kjent med, og vet å håndtere de særlige utfordringer som kjøring med beltemotorsykkel innebærer blant annet når det gjelder vær- og føreforhold. Dette er derfor en viktig del av opplæringen til førerett i klasse S (beltemotorsykkel).

All opplæring i denne klassen skal gjennomføres i tråd med trafikkopplæringsforskriften kapittel 14, gjeldende fra 1. juli 2006 og fastsatt læreplan. Opplæringen er organisert i fire trinn. Gjennom disse trinnene skal eleven blant annet få opplæring i valg av bekledning for å ha en forsvarlig kjøretur. Det er videre praktisk opplæring om en rekke faremomenter knyttet til ferdsel med beltemotorsykkel og opplæring i de mest vanlige ulykkes- og skadetypene som forekommer med beltemotorsykkel. Eleven skal også kunne velge trase og bruke kart og kompass. Videre skal eleven vurdere behov for utstyr, kunne fjellvettreglene, redegjøre for snøskredfare, kjenne til bruk av GPS og trådløst kommunikasjonsutstyr og de begrensninger dette utstyret har. Det fokuseres videre blant annet på sikkerhetsutstyr, førstehjelp i naturen, kjøring i mørke og dårlig sikt.

Basert på orienteringen ovenfor og de erfaringene vi ellers har med denne opplæringen, mener jeg dagens opplæring tar på alvor de særlige utfordringene som kjøring med beltemotorsykkel innebærer. Det er viktig at denne opplæringen blir fulgt i praksis, og det er også nødvendig å påminne om viktigheten av at dette skjer.

Jeg mener at mye blir gjort for å hindre slike hendelser. Ved å følge de reglene vi har i dag vil de fleste hendelser kunne unngås. Jeg kan derfor ikke se at det nå skulle være behov for å vurdere endringer i disse reglene.