Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1196 (2010-2011)
Innlevert: 06.04.2011
Sendt: 07.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Opel Ampera er en elektrisk bil med hjelpeaggregat, men kommer ifølge BilNorge.no 6. april 2011 til å få engangsavgift som om den var en vanlig bensinbil. Dette til tross for at det er fullt mulig at bensinaggregatet aldri vil bli startet opp i løpet av bilens levetid. Ifølge BilNorge.no står det i svaret fra Toll- og avgiftsdirektoratet til Opel Norge, at saken på generelt grunnlag vil bli forelagt Finansdepartementet.
Mener finansministeren at Opel Ampera er en bensinbil, en hybridbil eller en elbil?

Begrunnelse

Jeg har tidligere tatt opp spørsmålet om plug-in hybrider som Opel Ampera med finansministeren og finansdepartementet gjennom skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:757 (2009-2010) av 26. februar 2010, spm. 280 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 15. okt 2009 til statsbudsjettet for 2010, samt skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:509 (2009-2010)av 19. januar 2010. Svarene har tidligere spriket fra påstander om at det var sannsynlig at fremtidig hybridbiler vil bruke elektromotoren og forbrenningsmotoren samtidig uavhengig av kjørelengde, og påstander om at plug-in hybridbiler vil bli avgiftslagt som andre hybridbiler - noe som tydeligvis ikke gjelder Opel Ampera.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Toll- og avgiftsdirektoratet har nylig vurdert en forespørsel fra Opel Norge om den avgiftsmessige behandlingen av Opel Ampera, som er en såkalt ”Plug-in” hybridbil.

Direktoratet har i sin vurdering lagt til grunn at Opel Ampera ikke omfattes av gjeldende bestemmelser om fritak for elbiler, eller av de særlige lempningene som gjelder for hybridbiler. Direktoratet har oversendt problemstillingen til Finansdepartement for en vurdering av hensiktsmessigheten av gjeldende regelverk.

Avgrensningen av hvilke kjøretøy som faller inn under lettelsene for hybridbiler, ble utformet med utgangspunkt i de hybridbilene som var på markedet da reglene ble innført. I praksis vil det si Toyota Prius. Avgrensningen forutsetter blant annet at både elektromotor og forbrenningsmotor virker på drivlinjen. Det vil nå komme nye typer hybridbiler på markedet hvor kun elektromotoren virker på drivlinjen og som derfor faller utenfor gjeldende hybridbil definisjon. Det er etter min mening liten grunn for å opprettholde et slikt skille, og jeg vil i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett foreslå å endre bestemmelsene slik at også de nye hybridbilvariantene omfattes av de særlige lempningene som gjelder for hybridbiler.