Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1205 (2010-2011)
Innlevert: 07.04.2011
Sendt: 08.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I følge "Bilverden" har Toll og avgiftsdirektoratet vurdert "plugg inn" bilen Opel Ampera som en avgiftsmessig ordinær bil. Dette selv om at bilen er elektrisk, og drives av en elektrisk motor. Dette er en meget miljøvennlig bil, og en elektrisk bil som har kapasitet til lange avstander. Når bilen nå blir klassifisert som en "ordinær" bil vil den i følge "Bilverden" koste godt over 400 000 kr, og derved vanskelig å selge.
Vil statsråden ta initiativ til at slike biler kommer inn under begrepet elektrisk bil?

Begrunnelse

Opel Ampera er en så kalt "plugg inn" bil, dette betyr at en kan lade den direkte fra strømnettet slik som en ordinær elektrisk bil, med en ladetid på 4 timer. Med fulladet batteri har den en kapasitet på ca. 60 kilometer, noe som dekker behovet for de fleste. I tillegg har den en bensinmotor som lader batteriet hvis en har behov for å kjøre lengre enn batterikapasiteten rekker.
Denne bilen er meget miljøvennlig, men fanges ikke opp av dagens avgiftssystem. Bilen vil som elektrisk bil i avgiftsystemet koste ca. 285 000 kroner, mens den vil komme på godt over 400 000 kroner med avgifter som en ordinær bil i avgiftssystemet. Med en slik bil vil dette bli en miljøbil for spesielt interesserte. Dagens avgiftssystem fanger ikke opp teknologiske nyvinninger, noe som gjør at slike biler blir "uselgelig" i Norge., og Norge går fra og fremme bruk av miljøbiler til å bli en miljøsinke. Det er selvfølgelig vanskelig for statsråden å vite hvilken miljøutvikling som fremtiden vil bringe for bilindustrien, men i dette tilfelle har vi vist at denne type bil kom på markedet innen forholdsvis kort tid.
Det ville derfor vært mulig for statsråden å gjøre endringer i avgiftssystemet som ville fanget opp denne type "plugg inn" biler. Det vil også være mulig å innføre et system som gjorde det mulig å tilpasse avgiftssystemet på forholdsvis kort varsel hvis det kom ny teknologi som åpenbart var slik at det førte til at biler med ingen eller lavt forbruk fikk kraftige avgiftsreduksjoner.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Toll- og avgiftsdirektoratet har nylig vurdert en forespørsel fra Opel Norge om den avgiftsmessige behandlingen av Opel Ampera, som er en såkalt ”Plug-in” hybridbil.

Direktoratet har i sin vurdering lagt til grunn at Opel Ampera ikke omfattes av gjeldende bestemmelser om fritak for elbiler, eller av de særlige lempningene som gjelder for hybridbiler. Direktoratet har oversendt problemstillingen til Finansdepartement for en vurdering av hensiktsmessigheten av gjeldende regelverk.

Avgrensningen av hvilke kjøretøy som faller inn under lettelsene for hybridbiler, ble utformet med utgangspunkt i de hybridbilene som var på markedet da reglene ble innført. I praksis vil det si Toyota Prius. Avgrensningen forutsetter blant annet at både elektromotor og forbrenningsmotor virker på drivlinjen. Det vil nå komme nye typer hybridbiler på markedet hvor kun elektromotoren virker på drivlinjen og som derfor faller utenfor gjeldende hybridbil definisjon. Det er etter min mening liten grunn for å opprettholde et slikt skille, og jeg vil i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett foreslå å endre bestemmelsene slik at også de nye hybridbilvariantene omfattes av de særlige lempningene som gjelder for hybridbiler.

Det vises ellers til svar på et tilsvarende spørsmål datert 7. april 2011 fra representanten Bård Hoksrud.