Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1207 (2010-2011)
Innlevert: 07.04.2011
Sendt: 08.04.2011
Besvart: 18.04.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Heimevernet skal i henhold til statsbudsjettet for 2011 øve 38 pst av mannskapene i områdestrukturen og 90 pst av innsatsstyrkene i 2011.
Hva er status for øvelser for henholdsvis områdestruktur og innsatsstyrker i forhold til plantallene pr. i dag, og ligger Heimevernet an til klare å oppfylle øvelsesmålene for 2011 innen de vedtatte økonomiske rammer?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Heimevernets innsatsstyrker følger planlagt treningsmønster som tar sikte på å trene 20 dager for befal og 15 dager for soldater i løpet av 2011. Fram til nå har innsatsstyrkene gjennomført 1-2 treninger av totalt fire, pr innsatsstyrke. Det er ikke rapportert om vesentlige avvik, og innsatsstyrkene forventes å oppnå 90 prosent trening i løpet av året.

Forsterknings- og oppfølgingsstyrkene følger også planlagt treningsmønster, 6 dager for befal og 4 dager for soldater. De har fram til nå trent om lag 10 prosent av styrkene. Det er heller ikke her rapportert om vesentlige avvik, og saldert budsjett for 2011 legger opp til at 38 prosent av styrkene trenes i løpet av 2011.