Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1209 (2010-2011)
Innlevert: 07.04.2011
Sendt: 08.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvis det er riktig at det foreligger minstepris på kinobilletter, hva er begrunnelsen for dette, i hvilken grad har departementet bidratt til innføringen av slik minstepris, og hva vil statsråden konkret gjøre fjerne denne minsteprisen som skaper store vanskeligheter for mange kinoer landet rundt?

Begrunnelse

Mange kinoer over hele landet sliter med å fylle kinosalen under mange forestillinger. Det er viktig for disse kinoene å sikre tilstrekkelig omsetning for å hindre nedleggelse eller underskudd som ofte må dekkes inn over kommunens trange kulturbudsjett. Etter hva jeg har forstått foreligger det imidlertid noe så merkelig som en minstepris på kinobilletter. Dette medfører at kinoer som vil redusere prisen på kinobilletten for å øke antall besøkende og derved få økte inntekter pr forestilling både som følge av flere besøkende og som følge av høyere omsetning i kiosk mv, hindres i å foreta slike markedsgrep.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Departementet har ingen påvirkning på fastsettelse av prisen på kinobilletter. De fleste kinoer i dag drives som aksjeselskap eller kommunale foretak. Kinoer får i hovedsak sine inntekter fra billettsalg og salg av kioskvarer. Inntektene skal dekke inn utgifter ved kinodriften som bl.a. filmleie, lønnskostnader, husleie og markedsføring.

Det er kinoene selv som fastsetter prisen på billettene.