Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1211 (2010-2011)
Innlevert: 07.04.2011
Sendt: 08.04.2011
Besvart: 18.04.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I forbindelse med kjøp av nye transportfly ble salg av de gamle Herculesflyene vurdert.
Hvordan er statusen for de 6 gamle flyene i dag?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 8. april 2011 med spørsmål fra stortingsrepresentant Per Roar Bredvold om status i den pågående prosessen med å få solgt Forsvarets gamle C130 Hercules transportfly. Det vises også til departementets foreløpige svar datert 12. april 2011.

Av de seks flyene er ett fly overført til flysamlingen på Gardermoen. De øvrige fem flyene er lagret i Arizona i USA.

Forsvaret vurderer fremdeles salg av flyene som den mest aktuelle avhendingsmetode. Flyene er i meget god teknisk stand, sin alder tatt i betraktning, og det er flere aktuelle kjøpere. Blant disse inngår både nasjoner og firmaer. Første visning av flyene er planlagt gjennomført ila. mai 2011.