Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1220 (2010-2011)
Innlevert: 08.04.2011
Sendt: 08.04.2011
Besvart: 04.05.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): I hvilken grad er noen av disse kontraktene inngått innenfor den såkalte "industrikraftordningen", og i hvilke erfaringer har man fått fra ordningen så langt?

Begrunnelse

Det er i det siste kommet positive meldinger om at større norske bedrifter har inngått langsiktige kontrakter med Statkraft og det er bra.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Langsiktige kraftleveranser er vesentlig for store deler av den kraftintensive industrien. Det er derfor positivt at Statkraft siden slutten av desember 2010 har inngått langsiktige kraftavtaler med bl.a. Fesil Rana Metall, Washington Mills, Södra Cell Folla, Hunton Fiber, Norske Skog og Finnfjord. Dette skaper gode fremtidsutsikter for videre drift hos disse virksomhetene.

Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å bedre industriens kraftvilkår, inkludert tiltak for å styrke kraftbalansen og utbygging av ny kraft, og tiltak som skal gjøre det enklere å inngå langsiktige kraftavtaler. Vi er opptatt av å beholde og videreutvikle en miljø- og energieffektiv industri i Norge.

Gjennom garantiordningen for kraftkjøp under Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) har regjeringen fått på plass en ordning som gir partene et forretningsmessig verktøy til å håndtere den motpartsrisikoen langsiktige kraftavtaler innebærer. Ordningen har en ramme på 20 milliarder kroner og vil gjøre det lettere for industrien å inngå langsiktige kraftavtaler og bidra til investeringer og trygge arbeidsplasser i norsk industri.

EFTAs overvåkningsorgan offentliggjorde 2. mars 2011 at kraftgarantiordningen er forenelig med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Dermed var den siste brikke på plass for at ordningen kan settes i kraft. Tidligere har vi også fått på plass endringer i dekningsloven som gir rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler.

Aktørene har avventet inngåelse av garantiavtaler inntil ESA gjorde det klart at ordningen var i tråd med EØS-regelverket. Det er stor interesse for ordningen og GIEK har god kontakt med en rekke aktører om mulig bruk av ordningen, både kraftprodusenter og industri. Også aktører som i løpet av våren har inngått nye langsiktige kraftkontrakter har signalisert at de vil benytte seg av garantiavtalene.