Skriftlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1230 (2010-2011)
Innlevert: 11.04.2011
Sendt: 12.04.2011
Besvart: 18.04.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): I følge det israelske nettstedet ynetnews.com den 10. april har det israelske Arbeiderpartiets generalsekretær Hilik Bar hatt samtaler med utenriksministeren hvor sistnevnte har uttalt at Norge planlegger å revurdere støtten til Goldstonerapporten. Det hevdes samtidig at regjeringen vil nedsette et utvalg for å avdekke forskjellene mellom den opprinnelige rapporten og Goldstones kommentarer i artikkelen i Washington Post 1. april.
Kan utenriksministeren bekrefte at dette er tilfellet?

Begrunnelse

I en artikkel i den amerikanske avisen Washington Post dementerer FNs spesialetterforsker Richard Goldstone tidligere uttalelser i sin rapport om Operation Cast Lead hvor det ble hevdet at Israel bevisst angrep sivile og gjorde seg skyldig i krigsforbrytelser under aksjonene i Gaza. Goldstone innrømmer at en rekke av kildene som den 575-sider lange rapporten baserte seg på var ufullstendige og grunnet i feilaktige påstander mot Israel.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det er ikke riktig at jeg har sagt til det israelske Arbeiderpartiets generalsekretær at vi vil revurdere støtten til Goldstonerapporten. Det jeg har sagt, er at vi vil gå gjennom rapporten og artikkelen i Washington Post 1. april 2011. Det har vi gjort.

Jeg viser også til mitt svar av 13. april 2011 på spørsmål (nr. 1191) til skriftlig besvarelse om samme sak fra representanten Høybråten.

Richard Goldstone ledet den internasjonale granskingskommisjonen, nedsatt av FNs menneskerettighetsråd, for å undersøke mulige folkerettsbrudd i sammenheng med militæroperasjonen ”Cast Lead” i Gaza 2008-2009. Rapporten ble presentert for Menneskerettighetsrådet i september 2009 og den konkluderte med at de tilgjengelige beviser indikerte at Israel og palestinske væpnede grupper hadde gjort seg skyldig i folkerettsbrudd.

Norge uttalte på det tidspunkt at rapporten var grundig og godt forberedt, men var ikke rede til å godta alle rapportens konklusjoner uten videre, og vi stemte avstående på resolusjonen i FNs menneskerettighetsråd på dette tidspunkt.

Etter publiseringen av Goldstones innlegg i Washington Post, har Utenriksdepartementet grundig gjennomgått både innlegget og rapporten på ny.

Vår konklusjon er at det ikke er grunn til å endre Norges syn på rapporten. Norge har aldri uttalt at Goldstonerapporten var uttrykk for endelige konklusjoner om hendelsene i Gaza-operasjonen, heller ikke hva gjelder konklusjonen om at man fra israelsk side skulle ha rettet bevisste angrep mot sivilbefolkningen i Gaza.

Det er imidlertid viktig å merke seg at de øvrige konklusjonene fra Goldstonerapporten i hovedsak ikke berøres i Goldstones innlegg i Washington Post. Det dreier seg om forhold som bruk av tungt artilleri i tettbefolkede områder – som strider mot kravet i internasjonal humanitærrett om å skille mellom militære mål og sivile – forsettlig ødeleggelse av sivile bygninger og infrastruktur uten tilstrekkelige militære formål og mulig kollektiv avstraffelse av befolkningen i Gaza. Det kan altså ikke være tale om at hans innlegg utgjør noen dementi for rapporten som sådan.

Norge har konsekvent uttalt at partene har det primære ansvaret for den videre gransking av hendelsene som omtales i rapporten. Det er beklagelig at Israel ikke samarbeidet med kommisjonen fra FNs menneskerettighetsråd da denne gjennomførte sin gransking, noe som ville bidratt til større klarhet om de aktuelle hendelsene.