Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1244 (2010-2011)
Innlevert: 12.04.2011
Sendt: 13.04.2011
Besvart: 28.04.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvor lenge mener finansministeren det er rimelig å forvente at skatteytere skal vente på telefonen for å komme gjennom til Skatteetaten?

Begrunnelse

Etter å ha fått flere henvendelser om ekstremt lang ventetid for å komme gjennom til Skatteetaten på telefon forsøkte jeg selv. De to gangene jeg forsøkte ventet jeg i mer enn 30 minutter uten å få svar. Dette fremstår for meg som fullstendig uakseptabelt og i strid med Stortingets forventing til servicenivået hos Skatteetaten.
Skatteetaten er en serviceetat som skal betjene skatteyter på best mulig måte. Det er vanskelig å se for seg at skatteytere generelt har anledning til å vente i over 30 minutter for å få svar på spørsmål om selvangivelsen, eller i dette tilfellet; ikke få svar. Ofte har skatteyter spørsmål som er resultat av feil informasjon eller feil klassifisering fra Skattetatens side.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg er enig at det er uheldig med en telefonventetid i skatteetaten som oppfattes som urimelig lang, spesielt forut for fristen for levering av selvangivelsen. Samtidig er det naturlig at det nettopp er på denne tiden av året presset på etatens opplysningstjeneste er størst. Derfor tilbyr Skatteopplysningen også å ringe tilbake til skattyter som alternativ til å vente på svar. Denne tjenesten har blitt godt mottatt.

Jeg har fått opplyst fra Skattedirektoratet at gjennomsnittlig telefonventetid for Skatteopplysningen i 2010 var 1 minutt og 37 sekunder. To tredjedeler av henvendelsene ble besvart innen 2 minutter. I den seneste undersøkelsen fra 2010 om lønnstakeres og pensjonisters syn på skatteetaten oppgir 71 prosent at de har et godt inntrykk av etaten. Dette er en økning på fire prosentpoeng sammenliknet med 2008. Blant de som har hatt kontakt med etaten mener 86 prosent at de har fått den hjelpen de trenger.

På denne bakgrunn mener jeg at skatteetaten gjennomgående har et tilfredsstillende servicenivå.