Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1252 (2010-2011)
Innlevert: 13.04.2011
Sendt: 14.04.2011
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 28.04.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Statkraft har fått tilført 14 milliarder kroner i egenkapital, men fra regjeringen er det lagt forutsetning at selskapet ikke skal investere mer i gasskraftverk. Statkraft har dog gasskraftprosjekter under realisering i Tyskland.
Kan statsråden gi en oversikt over hvilke gasskraftplaner Statkraft har, og når selskapets styre gjorde vedtak om å realisere disse?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Statkraft har i dag eierandeler i fem gasskraftverk, hvor av fire i Tyskland (Knapsack, Emden, Robert Frank og Herdecke) og ett i Norge (Kårstø). Knapsack, Emden og Robert Frank er 100 pst. av eid av Statkraft, mens Statkrafts eierandel i Herdecke og Kårstø er 50 pst. Knapsack, Herdecke og Kårstø ble satt i drift i 2007, mens Robert Frank og Emden ble overtatt av Statkraft i forbindelse med byttehandelen med E.ON ved utgangen av 2008.

Statkraft-konsernets installerte kapasitet knyttet til gasskraft var 2178 MW ved utgangen av 2010, og gasskraftproduksjonen i 2010 var 6,6 TWh.

I tråd med regjeringen og Stortingets forutsetninger for kapitalinnskuddet i Statkraft desember 2010, har ikke Statkraft i sin investeringsplan lagt opp til investeringer i nye gasskraftverk frem mot 2015, ut over en utvidelse av Knapsack som ble besluttet av styret i Statkraft i tredje kvartal 2010 og vedlikehold og oppdateringer knyttet til eksisterende gasskraftverk.