Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1284 (2010-2011)
Innlevert: 18.04.2011
Sendt: 19.04.2011
Besvart: 28.04.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): En rovviltkontakt som varslet om uheldige forhold internt i SNO, fikk ikke fornyet verken kontrakt eller sin begrensede politimyndighet. Det er dokumentert at SNO i 10 år eller mer har operert med ulovlige kontrakter. I brev datert 12.4.11 har denne rovviltkontakten plutselig fått tilbud om nytt engasjement, i form av ny lovlig kontrakter. Saken innebærer at en varsler ble forsøkt presset ut. Etter at han brukte advokat, har SNO snudd.
Vil statsråden ta initiativ til at SNO begrunner sine handlinger?

Begrunnelse

Saken er meget alvorlig. Et statlig organ - SNO - har i årevis hatt sine lokale rovviltkontakter på ulovlige kontrakter. Når en av dem sier noe om kritikkverdige forhold internt - varsling - så reageres det først fra SNO med å frata den rovviltkontakten all myndighet og dermed hans inntekter. Dette kan i verste fall ses på som bevisst handling for å holde all intern kritikk nede gjennom at man ikke har gitt rovviltkontaktene en økonomisk trygghet til å kunne være åpne. Dette er noe regjeringen ikke aksepterer hos noen andre arbeidsgivere.
Når advokat kobles inn og det avsløres bl.a. ulovlige kontrakter, så reverserer plutselig SNO alle tiltak, men uten noen som helst forklaring eller unnskyldning til personen dette angår eller til omgivelsene. Dette er skandaløs behandling av en ansatt og statsråden bør forsikre seg om at de nødvendige unnskyldninger og begrunnelser gis fra SNO sin side.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I den første perioden var rovviltkontaktene etablert i fylkesmannsembetene, mens de fra 2000 har vært tilknyttet Statens naturoppsyn. På bakgrunn av at arbeidsoppgavene i stor grad har vært hendelsesstyrte ble rovviltkontaktene engasjert med årlige kontrakter. Det har vært endringer og utvidelser i arbeidsoppgavene til rovviltkontaktene i perioden fra det såkalte rovviltkontaktnettet ble etablert på 1980-tallet og frem til i dag, og tilsettingsformen har vært under kontinuerlig vurdering. Vi har nå foretatt en ny juridisk vurdering av tilsettingsformen. Resultatet av denne viser at det ikke lenger er grunnlag for bruk av midlertidige kontrakter som tilsettingsform for rovviltkontaktene, og som følge av dette får nå alle rovviltkontaktene tilbud om fast stilling. Dette betyr blant annet at rovviltkontaktene omfattes av stillingsvernet for fast ansatte i staten.

Når det gjelder det konkrete tilsettingsforholdet representanten Gundersen viser til vil jeg ikke kommentere dette nærmere. Dette er en personalsak og skal håndteres deretter.