Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1292 (2010-2011)
Innlevert: 20.04.2011
Sendt: 26.04.2011
Besvart: 02.05.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Det nærmer seg fristen for innlevering av selvangivelsen. I den forbindelse er det mange som har behov for å komme i kontakt med skattetaten for å få veiledning og svar i forbindelse med utfyllingen av selvangivelsen. Når man forsøker å ta kontakt med skattetaten på telefonen, så får man beskjed om at på grunn av stor pågang så må du prøve å ringe igjen senere.
Mener statsråden dette er tilfredsstillende og god kundebehandling fra skattetaten sin side, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at folk får hjelp også på telefonen?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg er kjent med at skatteetaten legger stor vekt på at skattyter skal få den veiledningen det er behov for i forbindelse med selvangivelsen. Derfor er skattetaten også ute med veiledning gjennom en rekke kanaler. Først og fremst er det etatens nettsted - skatteetaten.no - som er stedet for de som søker veiledning. Her finnes god og lett tilgjengelig veiledning knyttet til de fleste tema i selvangivelsen. Innholdet oppdateres kontinuerlig ut fra hva skattyter erfaringsmessig spør etter. Her er det også lagt inn veiledninger på video om fradrag, boligverdi og formuesverdi på bil.

I tillegg til de ordinære skattekontorene som er åpne for publikum, er også etatens medarbeidere ute på jernbanestasjoner, kjøpesentre og andre steder hvor folk ferdes, for å gi veiledning.

Når det gjelder bruk av telefon er jeg kjent med at skatteetaten hadde utvidet åpningstid den siste uken før innleveringsfristen. Men pågangen var stor og de fleste som ringte fikk tilbud om å bli ringt opp igjen, slik at de slapp å sitte lenge i telefonkø. De som allikevel valgte å stå i kø, opplevde noe ventetid i de mest hektiske periodene. I helt spesielle perioder var trafikken på telefonen så stor at skatteetaten ikke hadde kapasitet til å hjelpe alle med en gang. Da fikk innringerne beskjed om å legge på, for å prøve igjen senere. Den siste uka før fristen gikk ut, økte skatteetaten kapasiteten til å svare på telefonhenvendelser.

På denne bakgrunn mener jeg at skatteetaten gjennomgående har et tilfredsstillende servicenivå.