Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1297 (2010-2011)
Innlevert: 26.04.2011
Sendt: 27.04.2011
Besvart: 04.05.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Hvor lang tid mener statsråden at akseptabel ventetid på dokumentasjon fra Nav sitt fjernlager bør være?

Begrunnelse

Etter flere henvendelser fra mennesker som venter på svar fra Nav, der en er avhengig av dokumentasjon som ligger hos fjernlageret hos Nav, kan dette være en tålmodighetsprøve i venting. Det viser seg da at ventetiden kan være svært lang. Dette er uheldig for den som venter samt at det også må være uheldig for Nav sitt system for bruken av fjernlageret blir så vanskelig og er lite tidseffektivt.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Det eksisterer en rekke fjernarkiver i Arbeids- og velferdsetaten. Jeg har fått opplyst fra Arbeids- og velferdsdirektoratet at flere fylker har et fjernarkiv for avsluttede saker. Ved spørsmål etter dokumenter fra disse arkivene sendes henvendelse fra rekvirerende enhet til arkivet innen 24 timer, som igjen sender etterspurte dokumenter rekommandert til den enhet som har rekvirert disse. Ifølge direktoratet er behandlingstiden her normalt sett ikke lang, og jeg ser heller ikke at det er noen grunn for departementet til å fastsette noen krav til saksbehandlingstiden i slike tilfeller.

Det finnes imidlertid eksempler på at saksbehandlingstiden blir for lang. Direktoratet opplyser at det blant annet er eksempler på at dokumenter er blitt borte og må gjenfinnes, noe som da er tidkrevende. Arbeids- og velferdsetaten mottar 12-15 millioner forsendelser per år. Mange saksdokumenter må videresendes mellom ulike enheter, noe som er arbeidskrevende og øker risikoen for at dokumenter kan bli borte.

Jeg er opptatt av at post og saksgang i Arbeids- og velferdsetaten skal være effektiv, sikker og av god kvalitet. Implementeringen av et nytt elektronisk journalførings- og oppgavesystem er nå igangsatt. Dette vil bidra til å effektivisere og forenkle arbeidsprosesser ved å gi bedre oversikt, tilgang til de rette dokumentene og gi Arbeids- og velferdsetaten bedre kontroll på dokumenter enn tidligere. Det vil også bidra til å redusere antall tilfeller der saksbehandlingstiden blir lang fordi det er vanskelig å gjenfinne dokumenter.