Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1309 (2010-2011)
Innlevert: 28.04.2011
Sendt: 29.04.2011
Besvart: 04.05.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Statsråden skal i følge det som fremgår i Tidens Krav 28. mars 2011 være positiv til en felles høyskole i Møre og Romsdal som også skal ha en avdeling i Kristiansund.
Når og hvordan vil statsråden følge opp dette løftet?

Begrunnelse

Det vises til Tidens Krav 28. mars 2011, hvor det fremgår at SVs Line Karlsvik under SVs landsmøte, tok opp spørsmålet om en felles høyskole i Møre og Romsdal som også skal ha avdeling i Kristiansund med utdannings- og forskningsminister Tora Aasland og statssekretær Kyrre Lekve. Det fremgikk at Karlsvik fikk skole-støtte, og hun uttalte at "Ledelsen i partiet er udelt positiv. Den er enig med oss (i) at det skal ligge en enhet i Kristiansund."

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: I 2008 la Stjernø-utvalget fram en innstilling som foreslo videre sammenslåing av institusjoner innenfor høyere utdanning og forskning i Norge. Utvalget pekte blant annet på at høyere utdanning og forskning har for fragmentert struktur med mange små institusjoner og fagmiljøer, og at dette setter kvaliteten på utdanning og forskning under press, jf. NOU 2008: 3. I oppfølgingen av Stjernø-utvalgets innstilling har regjeringen uttrykt at strukturelle utfordringer i sektoren skal være frivillige og samarbeid mellom institusjonene må forankres i fagmiljøene og i institusjonsledelsene. Dette frivillighetsprinsippet gjelder også for fusjonsprosesser mellom høyskoler og universiteter på Vestlandet.

Når det gjelder studiested Kristiansund, har det pågått desentralisert undervisningsaktivitet der i lengre tid i et samarbeid mellom høyskolene i Molde, Ålesund og Volda. For de mindre høyskolene har desentraliserte studietilbud og fjernundervisning vært viktige for å kunne opprettholde eksisterende rekrutteringsnivå. Jeg ser positivt på et videre samarbeid om desentraliserte studietilbud i Kristiansund som kan løse sentrale kunnskapsbehov i fylket. De samarbeidende høyskolene må vurdere behovet for Kristiansund som utdanningssted i sammenheng med nye institusjonsstrukturer i regionen og utvikling av fleksible læringsformer.