Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1327 (2010-2011)
Innlevert: 29.04.2011
Sendt: 02.05.2011
Besvart: 11.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvilke konkrete tiltak vil samferdselsministeren iverksette for å forhindre at nybygde veier etter kort tid må graves opp igjen og utbedres bl.a. på grunn av telehiv?

Begrunnelse

Den siste måneden er det dokumentert at nybygde veier etter kort tid sannsynligvis må utbedres som følge av telehiv. Det siste eksempelet er E 16 i Bærum, der Statens vegvesen nå vil utføre gravearbeider for å finne ut av hva som er årsaken til omfattende skader på veidekket. Tilsvarende situasjoner har vi også på Riksvei 2 (Kløfta – Nybakk), E 18 (retning Stockholm), E 6 (Hovinmoen – Dal) og E 18 (Grimstad – Kristiansand). Flere av veistrekningene ser ikke ut til å tåle relativt normale påkjenninger som en norsk vinter med frost, som resulterer i betydelige skader på veinettet på grunn av såkalt telehiv og setningsskader. Utbygging og utbedring av veinettet representerer milliardinvesteringer for Norge, og behovet for videre utbygging og vedlikehold er betydelig. Det virker meget urovekkende dersom milliardinvesteringer på nye veistrekninger, etter kort tid må følges opp av nye store investeringer til utbedringer.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er selvfølgelig uakseptabelt at det oppstår problemer med telehiv på nye vegstrekninger. I Statens vegvesen pågår derfor et arbeid med å innhente opplysninger om vegstrekninger hvor det er registrert telehiv på nybygde veger. Det gjøres en grundig gjennomgang på den enkelte strekning med tanke på å finne årsaken.

Statens vegvesen har nedsatt en arbeidsgruppe av eksperter på fagområdet for å vurdere resultatene av gjennomgangen, og for å foreslå tiltak. Arbeidsgruppen gjør en gjennomgang av gjeldende regelverk og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for prosjekteringen, utførelsen av prosjektene og hvordan kontroll og kvalitetssikring har fungert. Arbeidsgruppen skal også foreslå tiltak for å unngå telehiv på nybygde veger. Rapporten er ventet i løpet av juni.

Statens vegvesen har invitert eksterne bransjeorganisasjoner (Rådgivende Ingeniørers Forening, Maskinentreprenørenes Forbund og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg) til å delta i en referansegruppe for å følge arbeidet, Det planlegges også et seminar med tema "Frost i jord".

Statens vegvesen vil komme med en fyldig redegjørelse om årsaksforholdene, og med forslag til tiltak, i løpet av juni 2011. Jeg vil avvente Statens vegvesens redegjørelse før jeg tar stilling til eventuelle tiltak for å forhindre telehiv på nybygde veger.