Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1337 (2010-2011)
Innlevert: 03.05.2011
Sendt: 03.05.2011
Besvart: 10.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Er vektanordninger som benyttes på norske flyplasser til veiing av passasjerenes bagasje underlagt noen form for kvalitetskontroll i forhold til kalibrering?

Begrunnelse

Flere flyselskaper har i den senere tid blitt meget restriktive i forhold til å innkreve gebyr for overvekt på bagasje. For enkelte selskap kan det synes som dette har blitt en viktig inntektskilde og en forutsetning for å kunne levere rimelige billetter. Passasjerer som etter beste evne har forsøkt å veie sin bagasje før de ankommer flyplassen, har allikevel fått beskjed om at de har overvekt i følge flyplassens vekt. Overvekt gebyrene kan oppleves relativt høye blant annet sett i forhold til prisen på selve flybilletten.
Passasjerene er bokstavlig talt prisgitt flyplassens vekt. Vi er kjent med at det for eksempel foretas kontroll av Justervesenet på landets bensinstasjoner for å kalibrere at pumpene gir rett volum. Tidligere kunne en se merking på vekter med "må ikke brukes til kjøp og salg". Dette angivelig fordi vektene ikke var nøyaktige nok. Vekter som skulle brukes til kjøp og salg skulle kvalitetssikres og kalibreres. Det må kunne hevdes at prising av overvekt på bagasje er salg av en vare/tjeneste og spørsmålet er derfor om det stilles krav til å sikre at disse fungerer nøyaktig nok til formålet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg har forelagt spørsmålet for Avinor AS som opererer 46 statlig eide lufthavner med rutetrafikk.

Avinor bekrefter at selskapets vekter som brukes ved innsjekking er underlagt kvalitetskontroll, og at det stilles krav til nøyaktighet på vektene. Vektene er underlagt godkjenning og kontroll av Justervesenet som er tilsynsmyndighet, jf. lov av 26.1.2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid, med tilhørende forskrifter. Avinor legger til grunn at passasjerer som reiser over selskapets flyplasser skal kunne stole på at måleresultatene er riktige.