Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1354 (2010-2011)
Innlevert: 04.05.2011
Sendt: 05.05.2011
Besvart: 11.05.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Forfatteren av boken "Three cups of tea", Greg Mortenson har ved flere anledninger vært i Norge, og han har blitt aktivt promotert av Norad. En dokumentar på 60 Minutes, så vel som forfatteren Jon Krakauer stiller grunnleggende spørsmål ved edrueligheten i Mortensons virksomhet, og statsadvokaten i Montana etterforsker nå Mortenson og organisasjonen Central Asia Institute.
På hvilken måte har statsråden iverksatt tiltak for å avdekke misligheter i CAI, og vil påstandene få konsekvenser for norsk støtte?

Begrunnelse

Greg Mortenson og Central Asia Institute har vært aktivt promotert av regjeringen, Norad og kronprinsparet. Mortenson har selv også vært gjest i programmet Skavlan, og sågar blitt nominert til Nobels Fredspris.
Fjellklatreren og forfatteren Jon Krakauer, som tidligere har donert over 75 000 USD til Central Asia Institute har nylig gitt ut en bok som hevder at sentrale aspekter ved Mortenson sitt arbeid med å bygge skoler i Pakistan enten er fordreid, sterkt overdrevet eller i verste fall uten rot i virkeligheten. I det anerkjente dokumentarprogrammet 60 Minutes påstås det nylig blant annet at mesteparten av bistanden gitt til Mortenson og CAI har gått med til administrasjon og privat forbruk. Statsadvokaten i Montana uttalte til avisen USA Today den 19. april at det er iverksatt etterforskning av Mortenson og Central Asia Institute.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen fører et kontinuerlig arbeid for å avdekke misligheter i forvaltningen av norske bistandsmidler. Dette er et arbeid som er betydelig intensivert de seinere år. Så langt departementet har kunnet bringe på det rene, er ikke Central Asia Institute blant mottakerne av norske bistandsmidler. Jeg har derfor ikke grunnlag for å iverksette tiltak med tanke på å avdekke eventuelle misligheter i organisasjonen.