Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1375 (2010-2011)
Innlevert: 06.05.2011
Sendt: 09.05.2011
Besvart: 13.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Når kan Stortinget forvente å få seg forelagt en sak om utbygging av Fylkesvei 714, Lakseveien?

Begrunnelse

Bompengesøknaden for FV 714 Lakseveien, fra Orkanger og utover mot Hitra, ble ferdigbehandlet i Sør-Trøndelag fylkeskommune tidlig vår 2010.
Saken ligger fortsatt hos Veidirektoratet.
Veien er svært viktig for hele regionen, ikke minst for næringslivet og transport av laks. Kvaliteten er i dag svært dårlig og det finnes ingen omkjøringsmuligheter. Dette er en strekning som er strategisk svært viktig for regionen. Det haster nå med å få god fremdrift i saken.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg tar sikte på å legge fram for Stortinget en bompengeproposisjon om fv. 714 Laksevegen i Sør-Trøndelag så raskt som mulig. Saken er fortsatt til behandling og jeg kan pr. i dag ikke opplyse et tidspunkt for fremleggelse for Stortinget.