Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1383 (2010-2011)
Innlevert: 09.05.2011
Sendt: 10.05.2011
Besvart: 16.05.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): I en artikkel i Aftenposten 9. mai fremkommer det at velorganiserte menneskehandlere i blant annet Mauritania og Jemen selger barn til velstående menn i Saudi Arabia, hvor disse ender opp som barnebruder, sexslaver og prostituerte. I flere tilfeller er det ofrene for menneskehandelen som blir straffeforfulgt.
Hva gjør utenriksministeren for å ta opp problemstillingen med saudiske og andre involverte lands myndigheter?

Begrunnelse

I lekkede dokumenter fra amerikanske ambassader i Midtøsten og Nord Afrika fremkommer det ifølge Aftenposten at det foregår en omfattende menneskehandel fra landene i regionen til Saudi Arabia, hvor unge jenter ned i femårsalderen selges til rike saudiske menn. Mange av de involverte landene nekter å anerkjenne problemet, og ofrene som snakker offentlig om overgrepene risikerer å bli frosset ut familien, samfunnet eller til og med straffeforfulgt.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg deler representantens avsky over disse rystende beretningene. Menneskehandel er et av de mest kyniske og brutale bruddene på menneskerettighetene.

Informasjonstilgangen er krevende i Saudi-Arabia. De internasjonale menneskerettighetsorganisasjonene har liten tilgang til landet, og det er vanskelig å få den oversikt vi kunne ønske oss.

I politiske samtaler med saudiske myndigheter gir vi alltid tydelig uttrykk for norsk syn i menneskerettighetsspørsmål. Saudi-Arabia har nylig etablert ambassade i Oslo. Vi er glade for denne etableringen, og det er mitt mål at den skal bidra til å gjøre det lettere for oss å ta opp saker med saudierne direkte. Det gjelder også grunnleggende menneskerettigheter.

Saudiske myndigheter har erkjent at menneskehandel er et problem. I 2009 ble en ny lov mot menneskehandel vedtatt, selv om det ikke foreligger informasjon om noen hittil har blitt straffeforfulgt som følge av loven. Kamp mot menneskehandel er også på dagsordenen for den saudiske menneskerettighetskommisjonen, som Norge har løpende kontakt med.

Menneskehandel må bekjempes gjennom internasjonalt samarbeid. Flere land må engasjere seg, samordnet og med felles mål. Norge er derfor opptatt av menneskehandel i de internasjonale fora vi deltar i. Der tar vi opp dette spørsmålet regelmessig også med andre berørte land, inkludert Mauritania og Jemen.

Under landhøringen av Saudi-Arabia i FNs menneskerettighetsråd i 2009, tok Norge opp situasjonen for kvinnene i landet. Arbeidet for bedring av kvinners stilling og tiltak mot menneskehandel er også et av innsatsområdene i ambassaden i Riyadhs handlingsplan for menneskerettigheter.

Et tiltak som er igangsatt, er norsk støtte til et UNODC-prosjekt mot menneskehandel innenfor Den arabiske liga og som blant annet innebærer opplæring i Saudi-Arabia. Rammen er til sammen 6 millioner kroner fordelt over tre år. Prosjektet er del av et større arabisk initiativ mot menneskehandel initiert av Qatar. Fra norsk side legger vi vekt på forpliktende implementering av FN-standarder i kombinasjon med opplæring av førstelinjeaktører i politi, domstol, påtalemyndighet og sentre for mottak av ofre for menneskehandel. I tillegg har vi lagt vekt på behovet for dialog mellom den arabiske verden og ofrenes opprinnelsesland i Asia og Afrika.

Innenfor rammen av prosjektet har Norge har engasjert seg for at Den arabiske liga skal utarbeide en regional konvensjon mot menneskehandel. Denne skal nå være klar og vil etter planen lanseres i Saudi-Arabia i juni. Det er vårt håp at konvensjonen skal bli et relevant og forpliktende verktøy på nivå med internasjonale standarder og at den kan bidra til å bekjempe menneskehandel både i regionen og i enkeltland, inkludert i Saudi-Arabia.