Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1395 (2010-2011)
Innlevert: 11.05.2011
Sendt: 12.05.2011
Besvart: 20.05.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Fiskeripolitisk talskvinne for Senterpartiet Irene Lange Nordahl sier til avisene Tidens Krav og FiskeribladetFiskaren at situasjonen i den minste fiskeflåten må belyses på nytt, med tanke på strukturering/kjøp og salg av kvoter. Hun hevder at "Det beste utgangspunktet blir en ny stortingsmelding."
Støtter statsråden Lange og Sp sitt syn på saken, og vil statsråden fremme en slik stortingsmelding for stortinget med det første?

Begrunnelse

I avisene Tidens Krav og FiskeribladetFiskaren 11. mai, uttaler Senterpartiets fiskeripolitiske talskvinne Irene Lange Nordahl at hun mener det er tid for en ny stortingsmelding om strukturering i den minste fiskeflåten. Hun viser til at næringen har liten fornyelse og liten rekruttering til fisket, og at situasjonen derfor må belyses på nytt. "Vi blir nødt til å ta næringa på alvor og kan ikke vente lenger" "Det har nemlig skjedd store endringer siden forrige stortingsmelding som strukturering i fiskeflåten ble laget."
Lange Nordahl sier videre at "Utgangspunktet er at vi fortsatt skal ha livskraftige kystsamfunn, med fiskeri som bærebjelke. Da er det viktig at vi får en ny og mer systematisk debatt om rammebetingelsene i fiskerinæringen." Videre: "Vi må se nærmere på hva som skjer, og dette hører jeg langs hele kysten." "Det beste utgangspunktet blir en ny stortingsmelding."

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Alle meldinger til Stortinget varsles gjennom de vanlige prosedyrer. Dette vil også gjelde for eventuelle meldinger innenfor fiskeri- og havbruksområdet. Regjeringens strukturpolitikk er beskrevet i St. Meld. Nr. 21 (2006–2007) Strukturpolitikk for fiskeflåten. Denne politikken ligger fast. Vi vil fortsatt legge til rette for en utvikling som sikrer fornying og rekruttering i den minste kystflåten innenfor rammen av gjeldende strukturpolitikk.