Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1424 (2010-2011)
Innlevert: 16.05.2011
Sendt: 16.05.2011
Besvart: 23.05.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Avviklingen av antall gårdsbruk eskalerer.
Kan statsråden redegjøre for hvilken størrelse på bruket, herunder størrelse på areal og antall dyr, som må til for at driften skal kunne være lønnsom, og er statsråden fornøyd med utviklingen?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Det er ikke riktig at avviklingen av antall jordbruksbedrifter eskalerer. Tabellen nedenfor viser Budsjettnemnda/Statistisk sentralbyrås tall for endring i antall jordbruksbedrifter de siste 20 årene. Utviklingen er noe forskjellig mellom ulike produksjoner, og mange gårdsbruk har også flere produksjoner.

Endring i antall jordbruksbedrifter

Fra 1990 til 1995 -15 400 -16 %

Fra 1995 til 2000 -12 400 -15 %

Fra 2000 til 2005 -15 500 -23 %

Fra 2005 til 2010 -6 700 -13 %

Slik det framgår av tabellen, eskalerte avviklingen av bruk i perioden 2000 til 2005 - mens den er redusert under vår regjerings funksjonstid.

Regnskapsdata viser stor variasjon i driftsresultat for noenlunde likeartede bruk. Ulike driftsopplegg og ulik effektivitet bidrar til at det vil være meget stor variasjon i hvor stor en jordbruksbedrift må være for å gi tilstrekkelig lønnsomhet.

Den rødgrønne regjeringen har gitt jordbruket et inntektsløft de siste årene. Jeg er overbevist om at politisk vilje til å bedre jordbrukets økonomiske rammevilkår er en forutsetning for at ungdom skal ha lyst til å gå inn i næringen. Bedre økonomiske rammevilkår, med distrikts- og strukturprofil i de økonomiske virkemidlene, er også et viktig grunnlag for å skape lønnsomhet i ulike driftsomfang.

Det har denne regjeringen levert og det vil den fortsette å gjøre for å bidra til en positiv utvikling i næringen.