Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til statsministeren

Dokument nr. 15:1419 (2010-2011)
Innlevert: 13.05.2011
Sendt: 16.05.2011
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 27.05.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I aftenposten 9.5 sier statssekretær Kjetil Lund at "Vi bør ikke innføre tiltak som bare gjør at norske bedrifter flytter til Sverige eller andre land. Det er hverken bra for klima eller for norsk velferd". I spørretimen 11.05 utfordret undertegnede statsministeren på samme problemstilling, men fikk ikke svar.
På hvilken måte vil regjeringen bidra til at for eksempel Alcoa kan etablere et gassbasert aluminiumsverk i Finnmark, med dagens gjeldene klimapolitikk i Norge?

Begrunnelse

Statsministeren viste i sitt svar i spørretimen blant annet til at vi har et europeisk klimaregime, men problemet er jo nettopp at Norge har innført særnorske CO2 rensekrav, som gjør at dette regimet ikke virker optimalt.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til spørsmål nr. 1419 fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen til statsministeren. Statsministerens kontor har oversendt spørsmålet til meg for å besvare det på vegne av regjeringen.

Jeg vil først understreke at jeg syns det er positivt hvis ny industri etablerer seg i Norge, det gjelder også et selskap som Alcoa. Men alle selskap som skal etablere seg i Norge må tilpasse seg det regelverk som gjelder i Norge. Det gjelder lønnskostnader, det gjelder miljøbetingelser og det gjelder alle andre forutsetninger for å investere i Norge, inkludert den norske klimapolitikken.

I regjeringserklæringen (Soria Moria II) fremgår det at ”alle nye gasskraftkonsesjoner skal basere seg på rensing og deponering av CO2 ved oppstart”. Kravet om rensing av gasskraft må blant annet ses på bakgrunn av at Norge har vedtatt ambisiøse klimamål for 2020. Disse målene inngår i Klimaforliket mellom alle partiene på Stortinget, unntatt Fremskrittspartiet. I henhold til Klimaforliket skal utslippene reduseres med 30 % innen 2020, og partene mener det er realistisk å ha et mål om å redusere utslippene i Norge med 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til referansebanen slik den er presentert i nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er inkludert.

Ifølge FNs klimapanel må samlet global reduksjon være på 50–85 prosent innen 2050 i forhold til 2000-nivået. Dette innebærer at også Norge må reduserer sine utslipp betydelig.

Med dette som utgangspunkt er det ikke framtidsrettet å lempe på miljøbetingelsene for å tiltrekke investeringer til Norge. Alle som ønsker å investere i Norge, norske som utenlandske, må forholde seg til norsk klimapolitikk som et stort flertall i Stortinget står bak.