Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1428 (2010-2011)
Innlevert: 18.05.2011
Sendt: 18.05.2011
Besvart: 24.05.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Er forutsetningen for et raskt og fullstendig svar fra Direktoratet for naturforvaltning at en har nære relasjoner eller er venner?

Begrunnelse

I Dagens næringsliv onsdag 18. mai kan vi lese at organisasjonen FHL er oppgitt over at de ikke får svar fra Direktoratet. Henvendelser i brevs form tar 9 mnd behandlingstid før en finn det formålstjenlig å sende svar. Dette tross gjentatte purringer da fiskeri- og havbruksorganisasjonen er opptatt av dialog og opplysninger som fremmer en kunnskapsbasert forvaltning. Svaret som gis fremstår som ufullstendig og i beste fall egnet til å skape motsetninger ingen er tjent med. Også svaret som gjengis i intervjuet mellom avisen og DN fremstår som lite profesjonelt da ingen har søkt etter venner, men etter faglige oppdateringer som kan være nyttig for å fremme også villaksens overlevelse.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Saksbehandlingsrutinene hos Direktoratet for naturforvaltning styres selvsagt ikke av hvilke relasjoner man har til ulike organisasjoner og interessegrupper. Hos Direktoratet for naturforvaltning, som i miljøforvaltningen for øvrig, behandles sakene fortløpende. Avhengig av sakens karakter og arbeidsomfang kan saksbehandlingstiden likevel variere fra sak til sak. Det er ikke akseptabelt at det tar ni måneder å besvare et brev. Også hvis svaret er at det vil ta tid å undersøke det som etterspørres eller at etaten ikke kjenner svaret på spørsmålet bør det raskt gjøres oppmerksom på dette.

Saken er nå påklaget av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, og vil bli behandlet i Miljøverndepartementet.