Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1439 (2010-2011)
Innlevert: 19.05.2011
Sendt: 20.05.2011
Besvart: 31.05.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Norge har noen eldre F 5 fly som skal selges ut av landet. At det finnes krefter her hjemme som kunne tenkt seg å få beholde noen av dem er statsråden kjent med.
Jeg ønsker derfor å spørre statsråden om hun er villig til å la Forsvarets flysamling på Gardermoen overta ett eller to av dem slik de ønsker, og om noen av flyene vil bli gitt til videregående skoler der flyene kan utgjøre en viktig del av opplæringen?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 20. mai 2011 med spørsmål fra stortingsrepresentanten Jan Arild Ellingsen om overføring av F-5 til Forsvarets flysamling på Gardermoen og til videregående skoler. Jeg viser også til Forsvarsdepartementets midlertidige svar av 23. mai 2011.

I svar på skriftlig spørsmål nr. 1085 av 25. mars 2011 om samme sak, ble det opplyst at Forsvaret var i ferd med å utarbeide en plan for alternativ avhending av flyene hvis salg ikke lot seg gjennomføre. Et utkast til plan er ferdigstilt og vil bli vurdert før endelig beslutning treffes.

Jeg kan bekrefte at Forsvaret vurderer muligheten for at inntil fem fly kan overføres til sivile skoler for undervisning av flymekanikere, og at det pågår dialog mellom Forsvaret og representanter for skoleverket om dette.

Flysamlingen på Gardermoen har pr. i dag tre F-5 av ulik type. Forsvaret opplyser at de ikke er kjent med at flysamlingen har fremført behov for ytterligere fly.