Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1459 (2010-2011)
Innlevert: 23.05.2011
Sendt: 24.05.2011
Besvart: 30.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Mangel på tverrfly-forbindelse mellom Russland, Finnland, Sverige og Norge på Nordkalotten i dag sterkt begrensende for utvikling og samhandling mellom landene. For forretningsreisende eller andre for ønsker å benytte fly, er det svært fordyrende å måtte reise innom hovedsteder for å komme seg til bestemt destinasjon i nord.
Vil statsråden ta initiativ til et samarbeide med Russland, Sverige og Finnland, med sikte på å få på plass tverrfly-forbindelse på Nordkalotten for å styrke utviklingen i regionen?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: For å kunne opprette en flyrute fra Norge til et annet land, er det nødvendig å ha trafikkrettigheter til å operere den angjeldende ruten. Slike rettigheter er normalt hjemlet i de bilaterale luftfartsavtalene som Norge har med en rekke land utenfor EØS-området.

Innen EØS-området er imidlertid markedsadgangen i henhold til EØS-regelverket helt fri, og det er fri konkurranse i hele området mellom alle flyselskap med gyldig EU/EØS-lisens. Det er således opp til flyselskapene selv å bestemme hvilke ruter de ønsker å operere, og her har utenlandske så vel som norske flyselskap fri tilgang til de grenseoverskridende rutene mellom Norge, Sverige og Finland.

Hva angår rutetrafikken mellom Norge og Russland, så er denne underlagt bestemmelsene i luftfartsavtalen mellom våre to land. Denne luftfartsavtalen ble inngått med Sovjetunionen i 1956 og er siden videreført med Russland. Avtalen er av en meget restriktiv karakter, og til tross for utallige forhandlingsrunder de siste 20 årene, har det ikke lyktes å komme frem til enighet om en mer liberal og moderne avtale. Norge (og Skandinavia) fører en liberal luftfartspolitikk med sikte på å tilrettelegge for en så fri luftfart som mulig, mens Russland er opptatt av å regulere antall flyselskap som skal ha tilgang til rutene, hvilke ruter de skal kunne fly og hvor mange ganger i uken det kan flys.

I rutelisten vedlagt luftfartsavtalen mellom Norge og Russland finnes det ingen rutestrekninger på Nordkalotten. Imidlertid gis det i en brevveksling mellom russiske og norske luftfartsmyndigheter fra 1990-årene tillatelse til at henholdsvis ett norsk og ett russisk flyselskap på visse betingelser kan fly de to rutene Tromsø – Murmansk v.v. og Kirkenes – Murmansk v.v.

Begge disse to rutene har opp gjennom årene vært trafikkert av både norske og russiske flyselskap, men for tiden er det bare ruten Tromsø – Murmansk v.v. som opereres 3 – 4 ganger i uken. Det er et russisk flyselskap som opererer denne ruten, og det er en del år siden noen norske flyselskap viste interesse for dette markedet.

I henhold til EØS-regelverket er det anledning for det offentlige til å kjøpe flyrutetjenester på strekninger der det av samfunnsmessige grunner er viktig å ha et flyrutetilbud. I slike tilfelle utlyses et anbud, og det offentlige velger det flyselskapet som har det mest hensiktsmessige tilbudet for å utføre rutetrafikk på strekningen over en periode som for tiden er på 3 år. I Norge har det ikke vært aktuelt å kjøpe slike flyrutetjenester på grenseoverskridende ruter.