Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1463 (2010-2011)
Innlevert: 23.05.2011
Sendt: 24.05.2011
Besvart: 31.05.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): For mange deler av landet er krigshistorien en viktig del fordi den minner oss om hva vi ble utsatt for. Mange mennesker bruker masse tid og krefter på dette arbeidet. I Dovre kommune jobber man med et slikt prosjekt. Her vil kommunen gå inn og dekke det aller meste av utgifter men man ønsker også at forsvaret bør delta.
Mitt spørsmål er derfor om statsråden ser verdien av minnepark-prosjektet på Dombås, og om hun vil gå aktivt inn for at forsvaret bidrar til at hele prosjektet gjennomføres?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Minnesmerker over personer og begivenheter knyttet til krigshendelser synliggjør og minner om mot og motstand. Disse er en del av vår historiske utvikling og symboliserer grunnleggende verdier i Forsvaret. Prosjektet som Dovre kommune jobber med er et godt eksempel på dette, og det har over tid vært dialog mellom Forsvaret og kommunen om prosjektet.

På denne bakgrunn ønsker Forsvarsdepartementet å støtte prosjektet "Krigshistorisk landskap Dovre - Lesja". En konkret søknad fra kommunen er til behandling i departementet, og omfanget av vår støtte vil bli nærmere avklart i dialog med kommunen.