Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1466 (2010-2011)
Innlevert: 24.05.2011
Sendt: 25.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Får ansatte i kriminalomsorgen lønn på bevegelige helligdager uavhengig av om de er på jobb, har vakt eller har helt fri?

Begrunnelse

Jeg har blitt informert om en ny avtale for de ansatte i kriminalomsorgen som tilsier at de får lønn enkelte helligdager selv om de har helt fri. Det er snakk om lønn også i tilfeller der man ikke har bakvakt eller liknende forpliktelser for arbeidsgiver.
Dersom dette er tilfelle trenger det etter min mening en god begrunnelse. Slik jeg ser det kan heller ikke statsråden finne det riktig at en statlig arbeidsgiver skal betale for ansattes fritid.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Hovedtariffavtalen i staten, som omfatter alle statlige arbeidstakere, har bestemmelser om kompensasjon når fridag legges til helge- eller høytidsdag.

I Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 14 nr. 5 heter det at “dersom ukefridagen eller annen turnusfridag legges på en helge- eller høytidsdag som ikke er søndag, skal dette kompenseres med at arbeidstakeren får ekstra fri fra et dagsverk av minst normal arbeidsdags lengde (8 timer)”. Videre følger det at dersom “slik fritid ikke gis, utbetales overtidsgodtgjørelse tilsvarende arbeidstiden på en normal arbeidsdag”.

Dette innebærer at arbeidsgivere i kriminalomsorgen, i likhet med alle andre statlige arbeidsgivere som har arbeidstakere i turnusarbeid, må utbetale overtidsgodtgjørelse til tjenestemenn for fridager (ukefridag eller annen turnusfridag) som faller på en helge- og høytidsdag som ikke er søndag, som for eksempel 1. mai, dersom det ikke er mulig å gi ny fritid av minst normal arbeidsdags lengde.