Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1480 (2010-2011)
Innlevert: 25.05.2011
Sendt: 26.05.2011
Besvart: 07.06.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det foregår for tiden en debatt og vurdering av hvor farlig den norske miljøammunisjonen er. Forsvarssjefen har fremholdt at ammunisjon som er skadelig for mannskapene ikke skal benyttes men har likevel valgt å overprøve sine egne tillitsvalgte ved å be Arbeidstilsynet avgjøre saken.
Mitt spørsmål er om statsråden mener at det vil være vanskelig å få tak i ammunisjon dersom vi trenger mer og av en annen type enn den vi nå bruker?

Begrunnelse

Forsvarssjefen har uttalt at vi kan få et etterslep på opptil et år, jf mediaoppslag i dag 25.5.11. begrunnelsen har vært at det vil være vanskelig å få tak i ammunisjon raskt nok og at det kan ramme både nasjonale og internasjonale oppdrag. Jeg har forstått at det finnes flere leverandører av ammunisjon og at de ikke ser det på samme måte som forsvarssjefen. Jeg ser derfor frem til å få statsrådens syn på hva som er fakta i denne saken; Om ammunisjon kan skaffes eller ei.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det vises også til Forsvarsdepartementets midlertidige svar av 3. juni.

Forsvaret har opplyst at de har en beholdning av blyholdig ammunisjon på lager, og Forsvarets logistikkorganisasjon arbeider mot flere leverandører for å få dekket det videre behovet inntil en ny og forbedret blyfri ammunisjon som tilfredsstiller helsemessige og operative krav, foreligger. Neste leveranse av blyholdig ammunisjon skjer i løpet av sommeren.

Forsvaret opplyser videre at en ny versjon forbedret blyfri ammunisjon planlegges å være ferdig sensommeren 2011. Dersom denne versjonen tilfredsstiller helsemessige og operative krav, vil serieleveranser kunne starte fjerde kvartal 2011.