Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1485 (2010-2011)
Innlevert: 26.05.2011
Sendt: 26.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Eritrea er et av Afrikas mest brutale og undertrykkende regimer. Landet er en ettpartistat der PFDJ (Popular Front for Democracy and Justice) har all makt. YPFDJ er deres ungdomsbevegelse. De finnes også i Norge og er en del av grasrotandelen til Norsk Tipping.
Vil statsråden fjerne muligheten til å gi penger i gjennom Norsk Tipping til diktaturet i Eritrea og dets organisasjoner?

Begrunnelse

YPFDJ holdt sin 7. konferanse i Norge 21 -25 april i år. De fikk finansiell støtte fra EUs "Aktiv Ungdom" program som styres av Barne-, ungdoms- og familiedirektorat. Ikke bare det, men en representant fra direktoratet holdet tale og hyllet konferansen.

I YPFDJs strategi plan for 2011-2014 fremgår det at deres verdigrunnlag er:

1. Love of country and people
2. Love of knowledge and critical mind
3. Equality, camaraderie and collective ownership
4. Commitment, belief and passion
5. Pragmatism, innovation and dynamism

Norsk støtte til YPFDJ synes å være en innarbeidet praksis. Det forlenger diktaturets levetid og må endres.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Grasrotordningen ble innført slik at Norsk Tippings spillere kan selv bestemme at de vil gi 5 % av sin innsats til et formål etter eget ønske. Ordningen er ment å være ubyråkratisk og enkel å administrere. Kravene som stilles er at et formål skal ha vedtekter og et styre, og at de registrerer seg i frivillighetsregisteret. Det innebærer at de som oppfyller de formelle kravene blir godkjent som grasrotmottaker.

Grasrotordningen fungerer slik at de som spiller selv bestemmer hvilke formål de vil støtte. Ordningen har til nå generert over 560 millioner kroner til frivilligheten, og denne foreningen har mottatt ca. 8 000 kroner, altså en forsvinnende liten del av de totale grasrotmidlene. Det er kun 26 spillere av de nesten 700 000 spillerne som har valgt å gi sine 5 % til denne foreningen.

Det er over 18 000 lag og foreninger som er registrert i frivillighetsregisteret. Det vil føre til et voldsomt merarbeid dersom man skulle gjøre en skjønnsvurdering av formålet til alle foreninger som tar del i grasrotandelen. Da må vi godta at det er noen som kanskje ikke har et formål vi er enige i. Vi forutsetter at organisasjonene forholder seg til norsk lov og at de driver en form for frivillig aktivitet.

Ved mistanke om at en forening urettmessig mottar grasrotmidler kan dette klages inn for frivillighetsregisteret som må vurdere om enheten skal slettes fra registeret. I henhold til eksisterende regelverk gjelder dette kun enheter som er opprettet med det formålet å motta slike midler og ikke har ordinær virksomhet.

På YPFDJs 7. konferanse i Norge deltok en representant fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, men det er ikke riktig at direktoratets representant hyllet arrangementet eller vertskapet.