Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1500 (2010-2011)
Innlevert: 26.05.2011
Sendt: 27.05.2011
Besvart: 07.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Behandlingsreiser for barn og ungdom med kronisk lungesykdom og atopisk eksem leier innkvartering på Den Norske skoles Internat på Gran Canaria. Dette har vært en god ordning fra 1993. Nå har Utdanningsdirektoratet tatt til orde for at Behandlingsreiser ikke lenger kan leie lokalene, fordi det strider mot regelverket.
Hva kan helseministeren gjøre for at ikke et byråkratisk regelverk stopper bruken av Los Teqes?

Begrunnelse

Utdanningsdirektoratet har påpekt at behandlingsreiser ikke kan leie lokaler ved internatet, fordi gruppen av barn/unge ikke utløser statsstøtte. Barnehagebarn eller ungdom med andre studieretninger enn allmenfag, som er en del av gruppen Behandlingsreiser har leid innkvartering for, utløser ikke statsstøtte. Behandlingsreiser betaler imidlertid for alle som bor der.
Uttaket til behandlingsreiser er kun medisinske kriterier i aldersgruppen 5-18 år, ikke skolehensyn.
Etter det jeg vet er det sendt dispensasjonssøknad formelt til Utdanningsdirektoratet, og det er nå høyst usikkert hva som skjer videre med uttaket til høsten. Søknadsfristen for behandlingsreiser er allerede utgått.
Det kan også nevnes at internatet Los Teqes har sine inntekter kun fra behandlingsreiser og det de fastboende videregående elever betaler for å bo der hele året. Hovedinntektskilden er imidlertid inntektene fra behandlingsreiser.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ifølge Utdanningsdirektoratets tilsynsrapport av 16.2.2011 er det avdekket at skolen driver barnehage i strid med privatskolelovens § 2-2, samt at internatet som skolen driver brukes også til andre enn elevene, og at skolen tar imot elever på andre utdanningsprogrammer enn studieforberedende. Dette er virksomhet som krever særskilt godkjenning for å drives. Som oppfølging av tilsynet, har Utdanningsdirektoratet derfor bedt Den Norske Skolen om å søke særskilt godkjenning om rett til å leie ut internatplasser til andre enn elevene (foreldre o.a.), rett til å leie ut lokaler til Oslo universitetssykehus og rett til å leie ut lokaler til barnehagedrift.

Utdanningsdirektoratet behandler nå søknad fra skolen i henhold til ovenstående, men avventer svar på brev til skolen om ytterligere informasjon (brev av 5.5.2011 fra Utdanningsdirektoratet til Den norske Skolen).

Dersom søknaden innvilges, kan skolen og Oslo universitetssykehus, ifølge opplysningene fra Kunnskapsdepartementet, drive tilnærmet som før.

Helse- og omsorgsdepartementet vil sammen med Kunnskapsdepartementet arbeide for at eventuelle problemer for pasienter og pårørende som resultat av situasjonen ved Den Norske Skolen, blir av minst mulig omfang.