Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1506 (2010-2011)
Innlevert: 27.05.2011
Sendt: 30.05.2011
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 06.06.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Mener statsråden det er akseptabelt at barnehagebarn brukes til å formidle politisk propaganda til foreldrene på den måten som er beskrevet i begrunnelsen, og i hvilken grad samstemmer en slik handlemåte med regelverket?

Begrunnelse

I hyllene til barna i Pytteberget barnehage på Tjøme ble det lagt politisk propagandamateriale fra Arbeiderpartiet i forrige uke. Dette trekker opp en prinsipiell problemstilling i forhold til hvordan politisk budskap skal bres og hvilke virkemidler som kan benyttes.
Generelt bør det være stor grad av toleranse for spredning av politisk materiale, men enkelte steder må voksnes politiske engasjement ta hensyn til at enkelte arenaer bør være politisk nøytrale. Barnehagen er en slik arena etter min oppfatning.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Innledningsvis vil jeg bemerke at jeg bare kjenner den konkrete saken det henvises til gjennom omtale i media. Mitt svar er derfor selvsagt knyttet til den prinsipielle siden av representantens spørsmål, og ikke saken det vises til i begrunnelsen for spørsmålet.

Det følger av reglene om barnehagens formål og innhold at det ikke er barnehagens oppgave å formidle politisk propaganda til barnas foreldre. Jeg har tillit at barnehageeiere er seg bevisst de rammene som følger av regelverket. Der det oppstår situasjoner som er egnet til å trekke dette i tvil forutsetter jeg at kommunen som lokal barnehagemyndighet gir den nødvendige veiledningen, slik barnehageloven krever.