Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1507 (2010-2011)
Innlevert: 27.05.2011
Sendt: 30.05.2011
Besvart: 06.06.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): På hvilken måte vil statsråden forsikre seg om at elever som tar utdanning innen maritime fag i Norge ikke ekskluderes fra å få lærlingeplass på grunn av utenlandsk statsborgerskap alene?

Begrunnelse

Lærlinger med pass fra andre land enn Norge ekskluderes i praksis fra å fullføre sin videregående utdannelse innen maritime fag i Norge, fordi det ikke gis tilskudd fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. Det fører i praksis til at ungdom som bor i Norge, men som ikke er norske statsborgere, ikke får fullført sin maritime utdanning, til tross for at den teoretiske delen av opplæringen er gjennomført på ordinært vis med støtte fra Lånekassen på vanlige vilkår.
Færder videregående skole, som driver bl.a. med utdanning i maritime fag på videregående skoles nivå, har ikke vært klar over at elever med utenlandske pass ekskluderes fra lærlingeordningen.
Situasjonen fremstår som underlig tatt i betraktning at det er et offentlig ansvar å sikre lærlingeplass eller alternativ opplæring i skole.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring. Det er et vilkår for inntak til videregående opplæring at søker har lovlig opphold i landet. Søkere som har lovfestet rett til opplæring, men som ikke får tildelt læreplass, har rett til inntak i et programområde i Vg3 som bygger på Vg2 søkeren har gjennomført. Det er derfor ikke riktig at elever som tar maritime fag ikke kan fullføre sin videregående opplæring.

Dersom en er gitt læreplass, skal fylkeskommunen der lærlingen er bosatt, betale tilskudd til lærebedriften. Dette gjelder uansett om lærlingen er norsk statsborger eller ikke. Etter hovedmodellen strekker læretiden i bedrift seg over to år der ett år regnes som opplæringstid og ett år regnes som verdiskapningstid. Det gis tilskudd til lærebedrifter for opplæringstiden. Tilskuddet er på 105 949 kr for lærlinger under 21 år i 2011. Tilskuddet utbetales over to år.

Lærebedriften gir lønn for verdiskapingsdelen. Lærlingen er arbeidstaker i den bedriften han/hun har tegnet arbeidsavtale med, med de rettighetene og pliktene som følger av lover og tariffavtaler (med unntak av oppsigelsesreglene som er særlig regulert i opplæringsloven). Det betyr at man forholder seg til arbeidslivets regler og avtaler. En bransjes særlige støttesystem, og hvorvidt dette omfatter utenlandske statsborgere eller ikke, er ikke omfattet av regelverket om opplæring.