Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1521 (2010-2011)
Innlevert: 30.05.2011
Sendt: 30.05.2011
Besvart: 07.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I et brev fra Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket 18. mai 2011 angående kapasitetsøkninger på Ofotbanen uttaler departementet at Jernbaneverket må gå i dialog med aktørene i form av anleggsbidrag og/eller forskuttering.
Åpner statsråden for mulighet til å la private bygge ut jernbane slik som i nabolandet Sverige, da kapasiteten på Ofotbanen kan opprettholdes på tross av at staten Norge har "dårlig økonomi"?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Samferdselsdepartementet sitt brev til Jernbaneverket 18. mai 2011 gjelder hvordan Jernbaneverket skal kunne i møtekomme kommersielle/formålsrettede behov for økt kapasitet på Ofotbanen. Dette gjelder spesielt i forhold til mulighetene for å prioritere og finansiere kapasitetsøkende tiltak i infrastrukturen som ikke har vært behandlet og er prioritert i gjeldende Nasjonal transportplan 2010-2019 (NTP). I brevet er det understreket at statens prioriteringer og finansiering av tiltak følger av gjeldende planer og budsjetter. I den grad kommersielle aktører på jernbanen ønsker å framskynde eller gjennomføre nye tiltak i jernbaneinfrastrukturen ut fra eget behov, så kan dette hensiktsmessig gjøres med avtaler om forskuttering og/eller anleggsbidrag. Forskuttering kan brukes dersom en aktør ønsker å framskynde gjennomføringen av et tiltak som er prioritert i NTP. Anleggsbidrag kan brukes på nye tiltak som ikke er prioritert i NTP.

Jernbaneverket har et tett samarbeid med både det svenske Trafikverket og næringslivsaktørene om utvikling og kapasitetsbehovet på Ofotbanen. Den største transportaktøren er LKAB som i flere omganger har inngått avtaler med Jernbaneverket om yte økonomiske bidrag. Det har vært både rene anleggsbidrag særskilt tilpasset LKAB sine behov, og avtaler om forskuttering av tiltak som har vært prioritert i NTP. LKAB sine anleggsbidrag har bl.a. omfattet oppgradering til 30 tonn aksellast og forsterkning av strømforsyningen. Forskutteringsavtalene med LKAB har omfattet bygging av kryssingsspor på Katterat og Straumsnes.

Samferdselsdepartementets brev til Jernbaneverket innebærer derfor ingen ny politikk på dette området, men er i hovedsak en presisering av gjeldende prinsipper. Utover dette har Samferdselsdepartementet åpnet for at Jernbaneverket i større grad kan bruke anleggsbidrag også på «generelle» kapasitetsøkende tiltak (kryssingsspor) som er av allmenn nytte. Bakgrunnen for det er at den økte etterspørselen av kapasitet på Ofotbanen i stor grad drives av malmtrafikken, og at de aktuelle/etterspurte tiltakene i liten grad er prioritert i gjeldende NTP 2010-2019.