Skriftlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1524 (2010-2011)
Innlevert: 30.05.2011
Sendt: 31.05.2011
Besvart: 16.06.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): I en kronikk i Dagsavisen 26. mai skriver utenriksministeren at "skepsisen til Hamas' charter og holdninger er ikke endret. Vi tar klar avstand til mye av innholdet og sier fra om det".
Kan utenriksministeren utdype hva regjeringen tar avstand fra i Hamas' charter og hvilke holdninger man er skeptiske til?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norge fastholder det syn at enhver palestinsk regjering må imøtekomme det internasjonale samfunnets krav om anerkjennelse av Israels rett til å eksistere, avståelse fra bruk av vold og etterlevelse av inngåtte avtaler.

Målsetningen om å danne en islamsk stat i hele Palestina, som nedfelt i Hamas’ charter, er uforenlig med det internasjonale samfunns prinsipielle forsvar av staten Israels eksistensberettigelse. Dessuten er charteret utdatert og står i direkte motstrid til Hamas-lederes uttalelser de senere årene til støtte for å opprette en palestinsk stat basert på grenselinjene av 1967.

Det er et skritt i riktig retning at Hamas’ ledere distanserer seg politisk fra det over 20 år gamle charteret. Men dette er også utilstrekkelig. I særdeleshet tar Norge avstand fra charterets uakseptable omtale og fremstilling av jøder.

Vi slår oss dermed ikke til ro med Hamas’ argumentasjon om at charteret ikke kan endres på grunn av interne årsaker, og vi oppfordrer til å fjerne – én gang for alle – den usikkerhet charteret skaper om bevegelsens hensikter.

Jeg vil også vise til mine svar om på skriftlige spørsmål nr. 1470, 1355 og 908 (2010-2011) vedrørende norsk holdning til Hamas.