Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1533 (2010-2011)
Innlevert: 31.05.2011
Sendt: 01.06.2011
Besvart: 08.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvordan arbeidet med å finne ny lokalisering for Politihøyskolen går og når regjeringen regner med at den vil konkludere i saken?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Før det tas en beslutning om lokalisering av Politihøgskolen, skal det gjennomføres en mulighetsstudie for å vurdere de fire studiestedene (Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern) som allerede er etablert. Målsettingen er å avklare om det er mulig å få til en varig etablering av studieplasser på færrest mulig studiesteder ved å utnytte og videreutvikle de anlegg som allerede er i drift.

Mulighetsstudien ble igangsatt i 2010 og skal sluttføres i løpet av 1. halvår 2011. Etter at denne studien er gjennomført, vil det tas beslutning om den videre prosess i saken.