Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1557 (2010-2011)
Innlevert: 01.06.2011
Sendt: 03.06.2011
Besvart: 09.06.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Jeg viser til spørsmål i ordinær spørretime 19. januar i år, og vil spørre utenriksministeren om hva som har kommet ut av henvendelsene han har gjort til russiske myndigheter om hendelsesforløpet da seks Røde Kors-sykepleiere ble drept i Tsjetsjenia i 1996. Utenriksministeren henviste i januar til arbeid utført av samarbeidende tjenester for å vurdere avhopperens opplysninger.
Kan utenriksministeren redegjøre for dette arbeidet og dets konklusjoner?

Begrunnelse

I spørretimen 19. januar sa utenriksministeren blant annet:

"På bakgrunn av opplysningene som fremkom i avisen, har vi foretatt en fornyet henvendelse til russiske myndigheter og bedt om en orientering om status for etterforskningen.[...] Så er det riktig som representanten sier, at dette er informasjon fremkommet fra en avhopper. Det er da naturlig at samarbeidende tjenester vurderer kvaliteten på den informasjonen vedkommende gir i denne saken og i andre saker. Det vil ta noe tid på analysesiden å posisjonere denne informasjonen i forhold til andre informasjoner, og troverdigheten i dem. Men som representanten sier: Dette er alvorlig og detaljert informasjon som vi kommer til å holde trykk på overfor russiske myndigheter utover i ukene og månedene nå i 2011 - etter at vi har fått den informasjonen som er fremkommet i denne ellers troverdige avisen."

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Som opplyst i ordinær spørretime 19. januar i år, har vi foretatt en fornyet henvendelse til russiske myndigheter og bedt om en orientering om status for etterforskningen av drapene på to norske og fire andre utenlandske hjelpearbeidere ved Det internasjonale Røde Kors-sykehuset i Tsjetsjenia 17. desember 1996. Russiske myndigheter har besvart henvendelsen i note av 3. mars d.å. I svaret bekrefter den russiske riksadvokaten at etterforskningen fortsetter, under tilsyn av den tsjetsjenske republikkens statsadvokat. Det fremkommer ikke videre opplysninger om resultatet av etterforskningen.

Vi er i dialog med Den internasjonale Røde Kors-komiteen og myndighetene i landene de andre ofrene kom fra. Det har ikke fremkommet nye opplysninger i saken som resultat av dette samarbeidet.

Samarbeidende tjenester har ikke registrert ny informasjon i saken og har ut fra erfaring med liknende saker foreløpig ikke grunn til å feste tillit til påstandene som ble fremsatt i oppslaget i The Times i november i fjor. Saken vil fortsatt bli fulgt nøye, og jeg vil komme tilbake hvis ny troverdig informasjon skulle fremkomme.

I årene som har gått siden ugjerningen har vi overfor russiske myndigheter gjentatte ganger gitt uttrykk for vår bekymring over manglende fremgang i etterforskningen. Vi vil fortsette å gjøre det klart for russiske myndigheter at vi forventer at forbrytelsen oppklares og de skyldige stilles til ansvar.