Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1580 (2010-2011)
Innlevert: 07.06.2011
Sendt: 08.06.2011
Besvart: 16.06.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Forrige helg stilte Mahmoud Abbas krav om at en framtidig palestinsk stat må være helt jødefri. De kontroversielle uttalelsene kom i et møte med Den arabiske ligas overvåkingsorgan i Qatar, ifølge Dagen.
Hvordan stiller utenriksministeren seg til disse uttalelsene, og hvordan mener utenriksministeren dette vil innvirke på partene i fredsprosessen?

Begrunnelse

Ifølge Dagen den 31.mai uttalte Abbas at "Den framtidige palestinske staten må bli tømt for jøder og bosettere og fra ethvert israelsk nærvær både militært og sivilt".
Reaksjonene fra israelsk side er svært sterke og uttalelsene blir karakterisert som ren rasisme, etnisk rensing og i tråd med Hitlers holdning til jødisk nærvær. Og som infrastrukturminister Uzi Landau (Israel Beiteinu) sier det: "Jeg vil minne alle om at vi har arabiske innbyggere i Israel, noe som er fullstendig akseptabelt. Jeg kan ikke skjønne at det skulle være noe problem med jødiske innbyggere i en palestinsk stat hvis den blir opprettet." Landau mener Abbas ikke lenger kan ses på som en som ønsker frihet eller fred.
Dette er et alvorlig problem, og kan skade mulighetene for å oppnå en fredlig løsning.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Den palestinske posisjonen, som også er det president Abbas sa under møtet i Den arabiske liga i Doha, er at man ikke vil ha israelsk tilstedeværelse i den nye palestinske staten.

Dette har oftest blitt sagt i konteksten av de israelske krav om militær tilstedeværelse i den palestinske staten. President Abbas har også vært tydelig på at den fremtidige palestinske staten ikke vil kunne inkludere israelske bosettere som forblir israelske statsborgere.

Den territorielle grensen for en fremtidig palestinsk stat vil inkludere områder på Vestbredden som tidligere har hatt israelske bosetninger. Det er forventet at et antall israelske bosettere som i dag befinner seg på Vestbredden, vil måtte flytte til Israel når forhandlingene er avsluttet. Hvor mange, vil bli et resultat av disse forhandlingene.

Den palestinske ledelsen har vært tydelig på at alle borgere i den fremtidige palestinske staten vil ha samme rettigheter. Den palestinske ledelsen har sagt at det i prinsippet vil være mulig for personer som nå er israelske statsborgere å bosette seg permanent i den palestinske staten, forutsatt at de velger å bli palestinske statsborgere.

Regjeringen legger til grunn at disse synspunktene vil bli reflektert i en endelig forhandlet løsning mellom partene.