Skriftlig spørsmål fra Mazyar Keshvari (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1582 (2010-2011)
Innlevert: 07.06.2011
Sendt: 08.06.2011
Besvart: 17.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Mazyar Keshvari (Uav)

Spørsmål

Mazyar Keshvari (FrP): Undertegnede viser til situasjonen knyttet til Oslo Universitetssykehus. Det er bekymringsfullt at man ikke har en avklart økonomisk situasjon, i forhold til de innsparingskrav sykehuset er stilt ovenfor. Det registreres at direktøren har gått av som følge av hennes krav om mindre innsparinger, for å ivareta pasientenes og de ansattes situasjon og trygghet.
Er helseministeren tilfreds med situasjonen ved OUS, og kan hun garantere at pasientene i Oslo ikke blir skadelidende som følge av den krevende økonomiske situasjonen?

Begrunnelse

Undertegnede viser til situasjonen knyttet til Oslo Universitetssykehus. Det er bekymringsfullt at man ikke har en avklart økonomisk situasjon, i forhold til de innsparingskrav sykehuset er stilt ovenfor. Det registreres at direktøren har gått av som følge av hennes krav om mindre innsparinger, for å ivareta pasientenes og de ansattes situasjon og trygghet.
Oslos innbyggere har krav på et helsevesen som går i riktig retning. Det er derfor svært uheldig dersom innsparingskrav fører til lengre ventetider, økte ventelister, og dårligere pasientbehandling. Jeg legger også merke til at de ansatte nå reagerer kraftig på den situasjonen man har kommet opp i.
Jeg ber derfor helseministeren redegjøre for situasjonen, og ber om en garanti for at Oslos innbyggere ikke blir skadelidende som følge av den økonomiske situasjonen og andre rammevilkår i forbindelse med den pågående omstillingsprosessen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som svar på spørsmålet fra representanten, viser jeg til redegjørelsen jeg holdt i Stortinget om dette temaet fredag 10. juni 2011.